Jornades sobre Dret de Societats de Capital i sobre Arbitratge

Páginas:129-130
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 129

Del 25 al 28 de febrer, el Col·legi va organitzar unes Jornades sobre qüestions actuals del Dret de Societats de Capital, en què es van repassar nombrosos aspectes relacionats amb l’estudi, la preparació i la tramitació d’operacions vinculades a les societats de capital, com també les últimes novetats introduïdes en aquest àmbit. El curs va comptar amb l’assistència d’advocats, economistes, titulats mercantils, administradors concursals i administradors i ge-rents societaris.

Les Jornades van tenir com a ponents diversos advocats experts en aquesta àrea, com també magistrats-jutges de jutjats mercantils de Barcelona i catedràtics de Dret Mercantil de diferents universitats. A aquests s’hi van sumar les exposicions de José Luis Gómez Díez, Notari de Palma de Mallorca, que va fer un repàs al funcionament regular de les societats de capital i a les operacions societàries de modificació estructural, i Jesús Fuentes Martínez, Notari de Barcelona, que va exposar el règim de convocatòria de la Junta General de les societats de capital. Altres temes exposats van ser els pactes extraestatutaris, el règim de transmissió de les accions, els òrgans d’administració de les societats de capital, els conflictes societaris, la valoració d’accions i participacions socials o les novetats produïdes entorn de les modificacions estructurals de les societats mercantils. També es va dedicar una especial atenció a la situació de crisi de les societats de capital, la insolvència i el concurs de creditors, el règim local de la dissolució i liquidació d’aquestes societats i la responsabilitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA