Carta del Director

Autor:Dn. Tomás Giménez Duart
Páginas:15-16
 
EXTRACTO GRATUITO

Estimats amics:

Sempre m'ha cridat l'atenció la paraula «crisi» referida a qualsevol canvi departamental o ministerial. Per això vull deixar ben clar que en LA NOTARIA no hi ha cap crisi, encara que tinga lloc un relleu que afecta la seua direcció i part dels membres del seu Consell de redacció. Bona prova de la salut de la revista són els nous plans, ja immediats, de distribució.

Tot això, crec que és un greu error pertetuar els càrrecs. Puix que tot canvi fet amb un mínim de responsabilitat, suposa un avenç. I el canvi que es produirà a partir del proper número de Gener de 1998, sota la direcció de Martín Garrido Melero, és tota una garantia, no de contunuisme, sinó d'aprofitament d'allò, poc o molt, que de bo ha hagut fins ara, enriquit amb els molts projectes de millora que a Martín l'envolten pel cap.

Done gràcies a tots per l'incondicional suport que he tingut al llarg dels meus tres intensos anys de direcció. Només em queda una decepció: no haber sabut crear un cos de comentaristes de resolucions de la DGRN. La meua eixida afecta també esta secció on crec que sàvia i idees noves son igualment...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA