El vocabulario jurídico en el «Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa» y en el «Diccionario de la Real Academia Española»

Autor:Carles Duarte
Pàgines:403-404
 
CONTENIDO

Henríquez Salido, Mario do Carmo, El vocabulario jurídico en el «Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa» y en el «Diccionario de la Real Academia Española». Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 2002, 384 pàgines, ISBN 972-623-100-0.

Page 403

La professora de la Universitat de Vigo Maria do Carmo Henríquez Salido ha dut a terme des de fa anys un treball molt important en el camp dels estudis sobre el llenguatge jurídic i ara ens ofereix aquesta esplèndida anàlisi comparativa sobre el vocabulari jurídic del portuguès i el castellà per mitjà de l’acarament de dos importants diccionaris de referència: el Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, publicat per l’Academia das Ciências de Lisboa, de 2001, i les dues darreres edicions, de 1992 i de 2001, del Diccionario de la Lengua Española, publicat per la Reial Acadèmia Espanyola. L’autora hi examina, entre d’altres aspectes, els processos de formació de mots que s’hi utilitzen, des del punt de vista de la prefixació, de la sufixació, de la parasíntesi, de les formes complexes i dels termes sintagmàtics.

Page 404

Amb l’edició d’aquest llibre tenim l’oportunitat de conèixer més aprofundidament les característiques d’aquestes dues grans obres lexicogràfiques i, més enllà de constatar-hi algunes diferències metodològiques, podem endinsar-nos en els vocabularis jurídics de dues de les llengües de més difusió internacional.

Es tracta d’una recerca duta a terme amb minuciositat, que prestarà, pel seu afany d’exhaustivitat i de rigor, un gran servei als especialistes en llenguatge jurídic d’arreu del món.