Les parelles a Europa. Els aliments, sota control

Autor:Elisabeth García Cueto
Cargo:Notària de Barcelona
Páginas:82-84
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 82

Amb motiu de la posada en funcionament a la fi de l’any passat del lloc web relatiu a les parelles als Països Membres de la major part de la Unió Europea (http:// www.coupleseurope.eu), crec que és interessant endinsar-nos en el seu contingut, a l’efecte de la nostra pràctica diària. En aquest lloc web es fa una anàlisi completa dels règims existents en les regulacions dels diferents països allà citats. En aquest sentit, el lloc web, traduït a vint-i-un idiomes, estableix la regulació de vint-i-set Països Membres de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia), destacant i resolent els punts potser més controvertits o que en certs moments generen, en el dia a dia de la parella, majors controvèrsies o rellevància a efectes pràctics.

El concepte de parella amb el qual es mou la major part de la pàgina web es relaciona íntimament amb la idea de matrimoni. Culturalment, el concepte d’aquest és similar, no podent destacar diferències ressenyables entre països; per bé que jurídicament existeixen, com ara la regulació en certs països de les parelles de fet o del matrimoni format per persones del mateix sexe, és destacable el fet que al lloc web no s'aturen en cap cas a destriar entre aquelles parelles de diferent o del mateix sexe. On sí se centra l’anàlisi, no obstant això, és en el seu règim jurídic i en les seves conseqüències. En aquest sentit, procediré a realitzar una anàlisi dels principals punts de referència.

El tema del Dret aplicable s’aborda des d’un punt de vista intern i internacional, i especialment es fa esment a la regulació i elecció dels punts de connexió del Dret Internacional Privat de cada Estat, per al supòsit de parelles de diferent nacionalitat

a) Qüestions de Dret Internacional Privat: llei aplicable

La primera qüestió que atén la pà-gina és la relativa al Dret aplicable. El tema s’aborda des d’un punt de vista

Page 83

intern i internacional, i especialment es fa esment a la regulació i elecció dels punts de connexió del Dret Internacional Privat de cada Estat, per al supòsit de parelles de diferent nacionalitat. En aquest sentit, i a títol d’exemple, el Dret alemany preveu la possibilitat que entri en joc l’autonomia de la voluntat a l’hora de pactar la llei aplicable a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA