El futur de les llengües en l'era digital: Oportunitats i bretxa lingüística

Autor:Maite Melero Nogués
Pàgines:152-165
RESUMEN

En aquest article reflexionem sobre com impactarà la revolució digital en la supervivència de les llengües en un futur no gaire llunyà. Si una cosa tenim clara és que el llenguatge humà serà el mitjà de comunicació predominant entre les persones i la tecnologia i entre les persones i el coneixement col·lectiu i la informació del món sencer. Efectivament, l’ús d’una llengua o d’una altra determina la quantitat d’informació a la qual es pot accedir, així com els serveis disponibles. La clau és el bagatge tecnològic amb què les diferents llengües s’enfronten al repte digital. La riquesa dels recursos tecnològics de cada llengua afectarà crucialment les seves possibilitats d’arribar amb bona salut al segle XXII. Les llengües en risc més immediat, evidentment, són aquelles afectades per la “diglòssia digital”: els parlants bilingües d’una llengua regional i d’una llengua de la globalització, abans que perdre el tren digital, opten per la llengua gran i deixen de banda la que no participa en el progrés tecnològic. Els efectes que això pot tenir en la diversitat lingüística de l’ecosistema digital, i per extensió en el món, són devastadors

 
CONTENIDO
EL FUTUR DE LES LLENGÜES EN L’ERA DIGITAL: OPORTUNITATS I BRETXA
LINGÜÍSTICA
Maite Melero*
Resum
   

   
                  



  


         

THE FUTURE OF LANGUAGES IN THE DIGITAL AGE: OPPORTUNITIES AND
LINGUISTIC DIVIDE
Abstract



         

      





           

Citació recomanada        

Maite Melero
El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 153
Sumari










Maite Melero
El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 154
1 Introducció
       
  

 
    




  


       


       
          

            







    
 

et al



2 La revolució de les xarxes neuronals i l’aprenentatge profund
   
1

al
  




       
        


Maite Melero
El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 155



           

                

  
         
          



    

    
2



             
    


          
         
   
3




    


           
              

   


 




Maite Melero
El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 156
3 La irrupció de les màquines intel·ligents en les nostres vides
               
        4   
     
   


    
        


  
         
       
            
            


5
6
    



             
  



    
  
7
         


8
         
             
     
    

         

      
 

 





Maite Melero
El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 157
9          
     







     
        



4 La bretxa lingüística a l’era digital

                


      
     

      
  
   
     
  


   
            10     




                
  
 

 
    
11




9 


Maite Melero
El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 158

  
            
             
      12
       
    
         


           

  
            

        
      
13
       
      

• 

• 


• 
• 
5 Les tecnologies de la llengua




      
 
         

                   


  







Maite Melero
El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 159
             
    




        

         

              





6 Les dades són el nou petroli
            
      
       
14


Maite Melero
El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 160
           




  15            
  


          


       
 



 

7 Multilingüisme i traducció automàtica
         


   
      
            
           


      
     
    
   
               
           


    

    
 

           
 16   
         




Maite Melero
El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 161
  


et al
    

         
             

8 Desigualtat tecnològica entre les llengües: la situació del català
     


   


   
    





             

    



Tecnologia Bon suport Suport moderat Suport fragmentari Suport feble o inexistent
Traducció
automàtica
  














Maite Melero
El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 162
Processament de
la parla
 










suec



Anàlisi
automàtica de
textos
 















Recursos
lingüístics
 



suec












         et al      

      


    
 
     

         et al    
 

       


     




       
           
          
      
  
Maite Melero
El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 163

     
             


        





    
    


  
       
          
     
    
  


          
  


           



9 Polítiques a nivell europeu i estatal i apoderament de la mateixa comunitat

  
                


        

          
    17   

   


 18   



Maite Melero
El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 164
       
      


            
          
      
        
        




     

  
          
               

19



20 una

             

 21         












         

 



Maite Melero
El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 165
   



            
           
 





a 





       





    
 




 


