La terminologia jurídica del IATE en català

Autor:Mercè Vàzquez - Antoni Oliver González - Georgina Ubide
Càrrec:Professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Les seves principals línies de recerca són l'extracció automàtica de terminologia, la recuperació d'informació i la gestió d'informació especialitzada - Professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i director del màster de ...
Pàgines:139-153
RESUMEN

Les institucions europees elaboren una gran diversitat de lleis i documentació que pertanyen a diferents àmbits de coneixement i que són traduïdes a totes les llengües oficials de la Unió Europea. Aquest conjunt de lleis i disposicions constitueix el cabal comunitari (acquis communautaire) i conté el conjunt del dret comunitari vigent. La terminologia que és present en el cabal comunitari es troba recollida en la base de dades terminològica multilingüe IATE (InterActive Terminology for Europe). Actualment les lleis i la documentació que constitueixen el cabal comunitari no estan disponibles en llengua catalana i, en conseqüència, la terminologia corresponent tampoc no forma part de la base de dades terminològica IATE. Per a disposar del recull més ampli possible de terminologia jurídica present en el IATE en llengua catalana aprofitant repertoris terminològics existents, en aquest article presentem un mètode de treball que permet seleccionar la terminologia jurídica present en el IATE i localitzar de manera automàtica els corresponents equivalents de traducció en català. Els resultats obtinguts confirmen que l’aprofitament de recursos terminològics ja disponibles permet completar la base de dades IATE amb les corresponents denominacions en llengua catalana de manera ràpida i eficaç. Amb aquest mètode de treball s’obre la possibilitat de crear nous repertoris terminològics en llengua catalana que serveixin per a completar els diferents àmbits temàtics del IATE i que puguin estar a disposició d’especialistes, traductors, correctors i usuaris de la llengua en general.


    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO