Recull d'agenda juliol - agost - setembre 2007

Páginas:24-25
RESUMEN

Dia 2 de juliol, dilluns. Dia 5 de juliol, dijous. Dia 6 de juliol, divendres. Dia 9 de juliol, dilluns. Dia 11 de juliol, dimecres. Dia 12 de juliol, dijous. Dia 13 de juliol, divendres. Dia 16 de juliol, dilluns. Dia 17 de juliol, dimarts. Dia 19 de juliol, dijous. Dia 20 de juliol, divendres. Dia 25 de juliol, dimecres. Dia 26 de juliol, dijous. Dia 28 de juliol, dissabte. Dia 6 de setembre,... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 24

Dia 2 de juliol, dilluns

Reunió de la nova Comissió de Modificació d'Estatuts del nostre Col·legi per tal d'estudiar el Text del Projecte de Normativa de l'Advocacia Catalana, a fi i efecte d'elaborar les al·legacions que considerin convenients presentar dins del tràmit d'informació pública restringida a les Juntes de Govern dels Col·legis Catalans.

Dia 5 de juliol, dijous

El Degà es va reunir amb el President de l'Audiència Provincial, el Fiscal en Cap, el Jutge Degà, el Secretari Coordinador i la Degana del Col·legi de Procuradors per tractar sobre aquells assumptes d'interès comú.

Dia 6 de juliol, divendres

El Degà va mantenir una entrevista amb representants del Fòrum 2001.

Dia 9 de juliol, dilluns

Reunió de la Comissió de Modificació d'Estatuts del Col·legi per tal de preparar les al·legacions al Text del Projecte de Normativa de l'Advocacia Catalana.

Dia 11 de juliol, dimecres

El Degà, en la seva qualitat de President de la Comissió del Torn d'Ofici del Consell, va assistir a una reunió ordinària de la Comissió Mixta amb la Conselleria de Justícia, per a tractar sobre el futur de la AJG.

Dia 12 de juliol, dijous

El Degà, en la seva qualitat de President de la Comissió del Torn d'Ofici del Consell, va assistir a una reunió ordinària de la Comissió Mixta amb la Conselleria de Justícia, per tractar sobre el Futur de la AJG.

Dia 13 de juliol, divendres

Celebració al Col·legi, per videoconferència, d'una Jornada sobre la Llei de Societats Professionals, organitzada pel Consejo.

Dia 16 de juliol, dilluns

Reunió de la Comissió de Modificació d'Estatuts del Col·legi per tal de preparar les al·legacions al Text del Projecte de Normativa de l'Advocacia Catalana.

Dia 17 de juliol,...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA