Laudatio Si'

Pàgines:1-10
 
EXTRACTO GRATUITO
REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. VI Núm. 1 (2015): 1 10
-Editorial-
EDITORIAL
Laudato Si’
En el context post Rio+20, amb una crisi econòmica persistent que, paradoxalment,
sembla reforçar les dinàmiques extractivistes i desenvolupistes del metabolisme social
global, les posiciones polítiques clares i determinades en relació amb la necessitats de
canvis profunds en la relació entre els éssers humans i la naturalesa, i en la distribució
dels recursos no han estat abundants en l’arena internacional. Per això, la carta encíclica
Laudato Si’ del Papa Francesc és un document de primera importància, que pot tenir
una projecció molt rellevant en els debats ambientals a venir, ja que, justament,
recapitulant una doctrina precedent que s’ha anat generant en el marc de les esglésies
cristianes i, particularment, la catòlica, en relació amb la crisi ambiental, proposa un
enfoc radical sobre aquesta qüestió, amb referències significatives a conceptes i idees
que formen part de les posicions alternatives en el debat, com ara deute ecològic o
decreixement.
El Papa Francesc és el cap de l’Església Catòlica, la qual cosa li concedeix un lideratge
moral que va més enllà de la comunitat catòlica estricta. A més, no cal oblidar la seva
condició de cap d’estat, malgrat que es tracti d’un estat minúscul, de menys de mig
kilòmetre quadrat i menys de mil habitants, la Ciutat del Vaticà. No és banal que un cap
d’estat, per petit que aquest sigui, emeti un document oficial en el que expressa la seva
opinió sobre la crisi ambiental d’una manera tan radical. Encara ho és menys que aquest
cap d’estat encapçali una de les confessions religioses més esteses i d’una tradició més
densa i consolidada. Per aquest motiu, no pot sorprendre l’impacte que té i ha de tenir
l’encíclica Laudato Si’, saludada per molts ambientalistes com una aportació
significativa i valenta al debat internacional sobre la manera d’afrontar la crisi
ambiental.
L’encíclica fa una diagnosi completa de l’estat del medi ambient i apunta les causes
principals de la crisi ambiental —concepte que també apareix literalment en el text—,
així com els seus efectes, i marca una sèrie de línies polítiques, a partir d’uns quants
conceptes clau en els grans debats del moment. És cert que l’encíclica reposa sobre una
àmplia sèrie d’antecedents, que van des d’encícliques de papes anteriors, fins

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA