Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2018

Autor:Anna Maria Pla Boix
Pàgines:166-167
RESUMEN

El text recull les disposicions amb contingut relacionat amb usos lingüístics publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el primer semestre de 2018

 
CONTENIDO
CRÒNICA LEGISLATIVA DE CATALUNYA
Primer semestre de 2018
Anna M. Pla Boix*
Resum
El text recull les disposicions amb contingut relacionat amb usos lingüístics publicades al 
 durant el primer semestre de 2018.
Paraules clau: Catalunya; dret lingüístic.
LEGISLATIVE REPORTS ON CATALONIA
Abstract
     


*Anna M. Pla Boix, professora agregada de dret constitucional, Universitat de Girona. anna.pla@udg.edu
Citació recomanada: Pla Boix, Anna M. (2018). Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2018. 
, , (70), 166-167. DOI: 10.2436/rld.i70.2018.3219.
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 167
Durant el primer semestre d’enguany, el   no s’ha publicat cap
disposició normativa d’incidència en l’estatus jurídic de les llengües. Com és ben sabut, aquesta circumstància
s’explica perquè el semestre estudiat s’insereix en una etapa històrica singular per la seva excepcionalitat
política, sense precedents en la història del Principat. Com ressenyàvem a la crònica legislativa publicada
al número precedent d’aquesta revista, per Acord del Consell de Ministres de 21 d’octubre de 2017 es va
proposar l’adopció de mesures coercitives adreçades a desplegar l’article 155 de la Constitució a Catalunya,
avalades per acord del Ple del Senat el 27 d’octubre.1 Aquestes mesures coercitives han representat, a tots els
efectes, la suspensió de l’autonomia política de Catalunya. Han afectat el conjunt de les institucions polítiques
que integren la Generalitat. Per Reial decret 946/2017, de 27 d’octubre, el president del Govern espanyol
Mariano Rajoy va acordar la dissolució anticipada del Parlament de Catalunya i va convocar eleccions, que
es van celebrarar el 21 de desembre de 2017.2 Aquestes eleccions van esbossar un nou arc parlamentari on
les forces polítiques independentistes van renovar la majoria absoluta.3
Als efectes que aquí interessen, el 17 de gener de 2018 s’ha constituït el nou Parlament, i s’ha donat inici
a la que és la XII legislatura. El vicissitudinari procés d’investidura del nou president de la Generalitat,
del qual donen bon testimoni les hemeroteques, ha conclòs el 14 de maig de 2018, data en què el candidat
de la formació Junts per Catalunya, Sr. Joaquim Torra Pla, ha obtingut l’aval parlamentari necessari. Ha
estat investit 131è president de la Generalitat. La presa de possessió del nou executiu el 2 de juny de 2018
ha marcat l’aixecament de la vigència de la suspensió de l’autonomia política de Catalunya articulada a
l’entorn de l’article 155 de la Constitució, malgrat que persisteix el control dels comptes de la Generalitat.
L’excepcionalitat sense precedents de l’escenari polític i parlamentari d’aquest semestre analitzat explica que
al  no s’hagi publicat cap disposició normativa d’incidència en dret lingüístic.
1 Per a una ampliació sobre les mesures, vegeu BOE núm. 260, de 27 d’octubre de 2017, p. 103529 i següents.
2 BOE núm. 261, de 28 d’octubre de 2017, p. 103558.
DOGC núm. 7534A, de 12 de gener de 2018.