Vint anys de l'entrada en vigor de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries del Consell d'Europa. Necessitats de reforma o statu quo? (CA-EN)

Autor:Vicent Climent-Ferrando
Càrrec:Doctor en ciència política i investigador sènior del Consorci Europeu de Recerca MIME, Mobility and Inclusion in a Multilingual Europe
Pàgines:1-5
RESUMEN

Aquest article fa una anàlisi succinta dels vint anys des de l’entrada en vigor de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i exposa les fites assolides durant aquestes dues dècades i els reptes de futur. El text repassa els aspectes positius, com ara la visibilització de les minories lingüístiques d’Europa, el tractament de les llengües regionals a l’agenda política d’un organisme internacional com el Consell d’Europa o l’aparició de debats nacionals sobre la promoció i la protecció de les llengües. Igualment, identifica i agrupa en sis grans blocs els reptes als quals ha de fer front la Carta, com ara l’estancament de les ratificacions per part dels estats membres, les tensions geopolítiques que afecten el treball del Consell d’Europa i el Secretariat de la Carta, les noves tecnologies i formes de comunicació, la manca de mecanismes sancionado


    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO