Seguretat jurídica i seguretat jurídica preventiva

Autor:Ángel Serrano de Nicolás
Cargo:Director. Doctor en Dret. Notari de Barcelona
Páginas:3-4
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 3

Entre els debats permanents dins de la comunitat jurídica hi ha la seguretat jurídica i, més concretament, la possibilitat de coneixement de la norma jurídica vigent, la consideració de la qual, que ha de ser conjunta, requereix algunes precisions i, sobretot, no errar en allò que es pretén aconseguir i en allò que cal modificar.

Si de seguretat jurídica es tracta, a l’accepció de l’art. 9.3 de la Constitució espanyola, una de les primeres mesures hauria de ser la de no modificar les lleis, sinó molt de tant en tant i amb un treball previ clar, de general coneixement per part de tots els interessats -davant de l’actual ocultació- i amb la publicació dels treballs prelegislatius. Tanmateix, allò que és habitual -i més en aquests temps de crisi- és modificar-les, a vegades semestre sí, semestre següent també, sense que hi hagués res que reclamés la primera reforma i encara menys la reforma de la reforma, que, d’altra banda, continua deixant sense resoldre, quan no més confús, el que es pretenia arreglar. Un exemple manifest és el procediment d’execució hipotecària extrajudicial, que requeriria una reforma radical conforme als nous principis de la Llei d’Enjudiciament Civil i, naturalment, els constitucionals, i no pas anar-hi posant pegats amb normes de rang diferent.

Seguretat jurídica és poder conèixer les lleis d’una manera efectiva i fàcil. Sens dubte, la nova edició digital del BOE i la possibilitat, a més a més, d’accedir a la visió de la Legislació consolidada són un gran avenç, atesa la successió ininterrompuda de reformes, en què acaba important més allò que és transitori que no pas allò que és material. Però cal, no obstant això, una manera fàcil de coneixement adequat. Un bon exemple d’això són els dossiers del lloc web http://www.legifrance.gouv.fr, a «Dossiers législatifs/Lois en préparation», dels treballs prelegislatius, que, d’altra banda, i no obstant la bona voluntat que pugui posar-s’hi, no són els butlletins del Congrés i del Senat, pel fet que ja són projectes de llei.

No s’arriba a copsar la causa del secretisme, quan la regla hauria de ser justament la contrària, almenys quan ja s’estigui en una fase avançada del treball prelegislatiu.

Però si seguretat jurídica dóna el fet de conèixer els treballs prelegislatius, més seguretat jurídica donen la permanència de les lleis i, no cal dir-ho, una clara i respectada distribució competencial. Quan ja són milers les normes que, de diferent rang i procedència, conformen...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA