Ressenyes de Normativa

Autor:Elisabeth García Cueto
Cargo:Notària de Santa Coloma de Queralt
Páginas:103-105
RESUMEN

S’ha aprovat per Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, el Reglament d’Estrangeria, que complementa l’actual Llei d’Estrangeria (Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener) i deroga el fins ara vigent Reial decret de 30 de desembre de 2004. Amb aquest Reglament... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 103

Reglament d’Estrangeria

S’ha aprovat per Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, el Reglament d’Estrangeria, que complementa l’actual Llei d’Estrangeria (Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener) i deroga el fins ara vigent Reial decret de 30 de desembre de 2004. Amb aquest Reglament es compleix el mandat previst per la Llei Orgànica 2/2009 (última reforma en matèria d’estrangeria), que preveia el desenvolupament de les disposicions reglamentàries necessàries.

La norma, que es dicta amb una mica més de deu mesos de retard, pretén ser una eina útil per a l’aplicació de la Llei d’Estrangeria, regulant els fluxos migratoris cap a Espanya (ara amb una important reculada a causa de la crisi econòmica) i dels espanyols cap a l’exterior (cada vegada més freqüents entre els joves).

Una de les importants mesures previstes a la norma és l’impuls de les polítiques migratòries de tornada de treballadors estrangers als seus països d’origen. En concret, es preveu la figura de l’autorització de retorn, ordenant, així mateix, els temes relatius a les sortides obligatòries i les devolucions, i fomentant la mobilitat i la tornada voluntària dels immigrants al seu país d’origen, sempre que compleixin certs requisits i hi hagi un compromís de no retorn.

Es regula amb profunditat la situació dels immigrants al nostre país: a més del desenvolupament bàsic de drets i llibertats ja prevists a la Llei d’Estrangeria, al Reglament s’intenta lluitar, de manera expressa, contra la immigració irregular, preveient una intensitat en les relacions d’Espanya amb tercers

Page 104

països a fi d’evitar-la i una regulació més clara de les autoritzacions i els visats.

D’altra banda, es fixa com a objectiu la màxima integració social de totes aquelles persones que, per raons laborals o com part d’una reagrupació, es troben a Espanya, establint controls o informes per part de les administracions públiques, tant locals com autonòmiques, on es plasmi l’esforç d’integració, l’adequació de l’habitatge o la reagrupació familiar dels subjectes.

Els estrangers residents a Espanya seguiran sent identificats mitjançant el seu NIE, que haurà de figurar en tots els documents que se’ls expedeixin o que tramitin, a excepció dels visats. Es manté el seu caràcter personal, únic i exclusiu, i serà assignat per la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, llevat de casos excepcionals.

Finalment, i a fi de fer efectives les mesures...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA