Qüestions més rellevants de la reforma del Mercat de Treball del Reial Decret-Llei 10/10

Autor:Rosa Doménech Tudela
Cargo:Advocada imembre de la Comissió de Dret Laboral del Col·legi. Lleida, 19 de juliol de 2010
Páginas:19-23
RESUMEN

1) Excessiu pes de la contractació temporal. 2) Poca flexibilitat en el desenvolupament de les relacions laborals 3) Elevar l’ocupació dels aturats, en especial pels joves. 4) Insucient capacitat de col·locació dels Serveis Públics d’Ocupació. 5) Modificacions en la legislació relativa a les Empreses de Treball Temporal a efectes d’incorporar al nostre Dret de la Directiva 2008/104/CE del... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 19

La situació de partida d’aquesta reforma ha estat la crisi nancera i econòmica en la que estemsubmergits, que ha comportat una greu destrucció d’ocupació i per tant un augmentmolt important de l’atur.

Davant les carències del mercat de treball objectivades i les solucions que s’ofereixen per mitjà d’aquesta reforma, posarem de manifest les modicacions que han entrat en vigor l’endemà de la publicació del Reial Decret-Llei 10/10, és a dir el 18-06-10, regulant-se per la normativa anterior els contractes ja vigents. Si bé, no totes les modicacions proposades són executables des d’aquella data, sinó que es posposen en el temps, i altres en canvi, es poden aplicar a Expedients de Regulació ja aprovats. I això, sense tenir en compte que com a conseqüència de la tramitació com a projecte de llei de la present norma, és possible que es duguin a terme altres modicacions d’aquesta reforma degut a les probables esmenes parlamentàries de les que pot ser susceptible, sent possible que haguem de tractar altra vegada aquest tema com “la reforma de la reforma delmercat de treball”.

En el preàmbul del Reial Decret-Llei es resumeixen en cinc grups les debilitats del nostremodel de relacions laborals, i lesmesures que s’adopten per a combatre’l:

1) Excessiu pes de la contractació temporal

*S’han potenciat dos tipus de mesures, les orientades a REDUIR LA DUALITAT, és a dir, intentar apropar les condiciones laborals dels treballadors indenits i dels temporals. En aquest sentit, s’incrementa l’import de la indemnització per de contracte en els contractes per obra o servei determinat, de 8 dies a 12 dies per any treballat, si bé durant l’any que resta del 2010 i tot l’any 2011 es continuarà abonant la indemnització de 8 dies per any treballat, i es fa un increment gradual des de 1-01-2012, amb 9 dies per any ns al 2015, any en què es consoliden els 12 d/any.

I per l’altra banda, es disminueix l’import de la indemnització a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA