Régimen Autonómico de Ceuta y Melilla

Autor:Ángel Sánchez Blanco
Cargo del Autor:Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Málaga
Páginas:853-877
RESUMEN

I.- Condicionantes históricos y actuales de los diseños administrativos en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. II.- Incidencia de los factores diferenciales históricos, culturales e institucionales en los Estatutos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y en su régimen administrativo. III.- Gobierno y administración en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 1. Estructura... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
Ρ⊃ΓΙΜΕΝ ΑΥΤΟΝΜΙΧΟ ∆Ε ΧΕΥΤΑ Ψ ΜΕΛΙΛΛΑ
ℑνγελ ΣℑΝΧΗΕΖ ΒΛΑΝΧΟ
Χατεδρ〈τιχο δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο
Υνιϖερσιδαδ δε Μ〈λαγα
ΣΥΜΑΡΙΟ: Ι.− ΧΟΝ∆ΙΧΙΟΝΑΝΤΕΣ ΗΙΣΤΡΙΧΟΣ Ψ ΑΧΤΥΑΛΕΣ ∆Ε ΛΟΣ ∆ΙΣΕ
∇ΟΣ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟΣ ΕΝ ΛΑΣ ΧΙΥ∆Α∆ΕΣ ΑΥΤΝΟΜΑΣ ∆Ε ΧΕΥΤΑ Ψ
ΜΕΛΙΛΛΑ. ΙΙ.− ΙΝΧΙ∆ΕΝΧΙΑ ∆Ε ΛΟΣ ΦΑΧΤΟΡΕΣ ∆ΙΦΕΡΕΝΧΙΑΛΕΣ ΗΙΣΤΡΙΧΟΣ,
ΧΥΛΤΥΡΑΛΕΣ Ε ΙΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛΕΣ ΕΝ ΛΟΣ ΕΣΤΑΤΥΤΟΣ ∆Ε ΛΑΣ ΧΙΥ∆Α∆ΕΣ
ΑΥΤΝΟΜΑΣ ∆Ε ΧΕΥΤΑ Ψ ΜΕΛΙΛΛΑ Ψ ΕΝ ΣΥ Ρ⊃ΓΙΜΕΝ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ.
ΙΙΙ.− ΓΟΒΙΕΡΝΟ Ψ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΧΙΝ ΕΝ ΛΑΣ ΧΙΥ∆Α∆ΕΣ ΑΥΤΝΟΜΑΣ ∆Ε
ΧΕΥΤΑ Ψ ΜΕΛΙΛΛΑ. 1. Εστρυχτυρα αδµινιστρατιϖα δε λα Χιυδαδ
Αυτ⌠νοµα δε Χευτα. 2.− Οργανιζαχι⌠ν αδµινιστρατιϖα δε λα Χιυδαδ
Αυτ⌠νοµα δε Μελιλλα. 3.− ∆ιφερενχιασ µετοδολ⌠γιχασ εν λα οργανιζα−
χι⌠ν αδµινιστρατιϖα δε λασ Χιυδαδεσ Αυτ⌠νοµασ δε Χευτα ψ Μελιλλα.
4. Λα αρτιχυλαχι⌠ν δε λα Αδµινιστραχι⌠ν περιφριχα δελ Εσταδο εν Χευτα
ψ Μελιλλα. Ις.− ΛΑΣ ΠΕΧΥΛΙΑΡΙ∆Α∆ΕΣ ΣΟΧΙΑΛΕΣ, ΙΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛΕΣ Ψ ΦΙΣ
ΧΑΛΕΣ. ΦΑΧΤΟΡΕΣ ∆Ε ΙΝΕΣΤΑΒΙΛΙ∆Α∆ ΣΟΧΙΑΛ Ε ΙΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ Ψ ΛΑ
ΝΕΧΕΣΙ∆Α∆ ∆Ε ΥΝΑ ΧΟΗΕΡΕΝΤΕ ΑΛΤΕΡΝΑΤΙςΑ ΙΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ ΝΑΧΙΟΝΑΛ
ΨΕΥΡΟΠΕΑ ΠΑΡΑ ΧΕΥΤΑ Ψ ΜΕΛΙΛΛΑ.
Ι. ΧΟΝ∆ΙΧΙΟΝΑΝΤΕΣ ΗΙΣΤΡΙΧΟΣ Ψ ΑΧΤΥΑΛΕΣ ∆Ε ΛΟΣ ∆ΙΣΕ∇ΟΣ
Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟΣ ΕΝ ΛΑΣ ΧΙΥ∆Α∆ΕΣ ΑΥΤΝΟΜΑΣ ∆Ε ΧΕΥΤΑ Ψ
ΜΕΛΙΛΛΑ
Χευτα ψ Μελιλλα παρτιχυλαριζαν εν ελ προπιο χονχεπτο ϕυρδιχο δε Χιυδαδεσ
Αυτ⌠νοµασ σινγυλαρεσ ηεχηοσ διφερενχιαλεσ ηιστ⌠ριχοσ, γεοπολτιχοσ, ινστιτυχιοναλεσ
ψ, εν χλαϖε προσπεχτιϖα, σον απρεχιαβλεσ εν λασ Χιυδαδεσ Αυτ⌠νοµασ δε Χευτα ψ
Μελιλλα σιγνιφιχατιϖοσ πυντοσ δε ρεφερενχια παρα εσπεχφιχασ αλτερνατιϖασ εστρατγι−
χασ. Εστε χονϕυντο διφερενχιαλ δε πεχυλιαριδαδεσ εν λοσ αντεχεδεντεσ, εν συ χοµπο−
σιχι⌠ν σοχιαλ, εν συ πεχυλιαρ λοχαλιζαχι⌠ν ψ εν συ φυτυρο πρεδετερµιναν υν µοδελο
ϕυρδιχο ε ινστιτυχιοναλ πεχυλιαρ.
Λα Χιυδαδ Αυτ⌠νοµα δε Χευτα, ραδιχαδα εν ελ φρεντε αφριχανο δελ Εστρεχηο δε
Γιβραλταρ, ασιεντα, εν συσ 18,5 Κµ2, υνα ποβλαχι⌠ν δε 76.152 ηαβιταντεσ, χονφορµε
853
ΛΑΣ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΧΙΟΝΕΣ ∆Ε ΛΑΣ ΧΟΜΥΝΙ∆Α∆ΕΣ ΑΥΤΝΟΜΑΣ ∆Ε ΧΕΥΤΑ Ψ ΜΕΛΙΛΛΑ
αλ χενσο δελ α〉ο 2002. Φενιχιοσ, χαρταγινεσεσ, ϖισιγοδοσ, βιζαντινοσ, µυσυλµανεσ ψ
πορτυγυεσεσ εστ〈ν πρεσεντεσ εν συ ηιστορια ψ εν λα χονφιγυραχι⌠ν δε εστα εστρατγιχα
χιυδαδ, ραδιχαδα εν λα πεννσυλα δε Αλµινα, εν λασ εστριβαχιονεσ δε Σιερρα Βυλλονεσ,
υνιδα πορ υν εστρεχηο ιστµο αλ χοντινεντε αφριχανο ψ συ φρεντε µαρτιµο, εν ελ θυε
σε ασιεντα συ εστρατγιχο πυερτο φρανχο, ψ εστ〈 ροδεαδα εν συ εσπαχιο φροντεριζο
τερρεστρε πορ ελ Ρεινο δε Μαρρυεχοσ.
Λασ χυλτυρασ χριστιανα, µυσυλµανα, ϕυδα ε ηινδ σε ιντεγραν εν λα χοµυνιδαδ
σοχιαλ δε Χευτα, χοµβινανδο εν συ περσπεχτιϖα υρβανα χαµπαναριοσ, αλµιναρεσ,
σιναγογασ ψ περφυµε δε σ〈νδαλο, εν υν πονδεραδο εθυιλιβριο εντρε χολεχτιϖοσ σοχια−
λεσ δε µυψ διφερεντεσ σενσιβιλιδαδεσ.
Εν λα ηιστορια δε συσ ρελαχιονεσ ινστιτυχιοναλεσ δεσταχα χοµο σιγνιφιχατιϖο δατο
ινστιτυχιοναλ, σιτυαδο εν ελ 〈µβιτο δε λασ ρελαχιονεσ εντρε Εσταδοσ, λα εξπρεσα οπχι⌠ν
δε συσ ηαβιταντεσ πορ Εσπα〉α, εν ελ α〉ο 1640, αλ προδυχιρσε λα σεπαραχι⌠ν δελ Ρεινο
πορτυγυσ δε Εσπα〉α, χοµο χονσεχυενχια δελ φιν δε λα υνι⌠ν α λοσ δοµινιοσ δε
Φελιπε ΙΙ αλ ασχενδερ αλ τρονο δε Πορτυγαλ εν 1415.
Λα Χιυδαδ δε Μελιλλα, ενχλαϖαδα εν λα ρεγι⌠ν νορτεαφριανα δε Κελαψα, εν λα παρτε
νοροεστε δελ Μαγρεβ, χονοχιδα χοµο Ριφ, ασιεντα, εν συσ 12,3 Κµ2, 69.184 ηαβι−
ταντεσ, χονφορµε αλ χενσο δελ α〉ο 2002, χον υνα ατραχτιϖα ενσεναδα εντρε λοσ χαβοσ
δε Αγυα ψ Τρεσ Φορχασ, εν λα θυε σε ασιεντα συ πυερτο φρανχο. Φενιχιοσ, χαρταγινε−
σεσ, ροµανοσ, ϖ〈νδαλοσ, ϖισιγοδοσ ψ µυσυλµανεσ ηαν δεϕαδο εν Μελιλλα συ ρεγιστρο
ηιστ⌠ριχο ηαστα συ δεπενδενχια δε λα Χορονα εσπα〉ολα εν 1556, χυανδο λα χασα δυχαλ
δε Μεδινα Σιδονια σε αποδερα δε λα χιυδαδ, ψ θυεδα ινχαρδιναδα εν ηεχηοσ ταν σιγ−
νιφιχατιϖοσ παρα λα ηιστορια ινστιτυχιοναλ δε Εσπα〉α, χοµο ελ αποδεραµιεντο δε λα
Χιυδαδ δε Μελιλλα πορ λοσ χαρλιστασ εν ελλα δεστερραδοσ εν 1838, ο λα πρεπαραχι⌠ν εν
Μελιλλα δελ λεϖανταµιεντο µιλιταρ θυε εν 1936 σιγνιφιχ⌠ ελ φιν δελ ργιµεν ρεπυβλι−
χανο ψ λα χονφορµαχι⌠ν δε υν νυεϖο σιστεµα πολτιχο θυε δεσεµβοχ⌠ εν λα σεγυν−
δα ρεσταυραχι⌠ν µον〈ρθυιχα θυε µατεριαλιζα λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1978.
Εν σιµιλιτυδ χον Χευτα, λα φροντερα ιντεριορ δε Μελιλλα τιενε λα ρεφερενχια τερριτο−
ριαλ δελ Ρεινο δε Μαρρυεχοσ ψ, χοµο εν αθυελλα, Μελιλλα οφρεχε λα πεχυλιαρ µυεστρα
δε υνα λαργα ηιστορια δε χονϖιϖενχια δε χριστιανοσ, µυσυλµανεσ, ϕυδιοσ ε ηινδεσ εν
ελ µυψ λιµιταδο εσπαχιο δε συ τερριτοριο.
Χευτα ψ Μελιλλα τιενεν ελ χοµν φαχτορ δε ποδερ σερ δεφινιδασ, εν χοντραστε χον
συ ηιστ⌠ριχο εϕεµπλο διαριο δε χονϖιϖενχια δε χυλτυρασ, χοµο πλαζασ οβϕετο δε ηαβι−
τυαλ ηοστιγαµιεντο, σιτυαχι⌠ν θυε, χον ινδεπενδενχια δε συ χαλιφιχαχι⌠ν ινστιτυχιο−
ναλ χοµο Χιυδαδεσ Αυτ⌠νοµασ, ρεχυερδα συ χονδιχι⌠ν ηιστ⌠ριχα δε Πλαζασ Φυερτεσ
χον αδµινιστραχι⌠ν µιλιταρ ψ ελ δετερµινισµο δε λοσ µιεµβροσ δελ εϕερχιτο ιντε−
γρανδο συ ποβλαχι⌠ν.
Λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1812, εν συ αρτχυλο 5, σε ρεφερα, δε µοδο γενριχο, α λασ
ποσεσιονεσ δε ℑφριχα ψ λασ συχεσιϖασ Χονστιτυχιονεσ δε 1837, 1845, 1869 ψ 1876,
854
ΛΑ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΧΙΝ Π∨ΒΛΙΧΑ∆Ε ΛΑΣ ΧΟΜΥΝΙ∆Α∆ΕΣ ΑΥΤΝΟΜΑΣ

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA