Recull d'agenda

Páginas:36-37
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 36

Activitats de la Junta de Govern

6 de juliol de 2012: Trenta-vuitena Junta de Govern del mandat 2011-2012.

23 de juliol de 2012: Trenta-novena Junta de Govern del mandat 2011-2012. 7 de setembre de 2012: Quarentena Junta de Govern del mandat 2011-2012. 21 de setembre de 2012: Quarantaunena Junta de Govern del mandat 2011-2012.

Activitats del Degà

4 de juliol de 2012: Assistència a la reunió de la Comissió de Pressupostos del CGAE, a Madrid.

10 de juliol de 2012: Reunió amb la Delegada a Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat.

11 de juliol de 2012: Assistència a la reunió de la Comissió del Torn d’Ofici. 12 de juliol de 2012:

Celebració del Dia de la Justícia Gratuïta.

Reunió de la Consellera de Justícia amb representants judicials, d’advocats i procuradors de Lleida.

Assistència a la reunió de la Junta Directiva d’Altermútua.

19 de juliol de 2012:

Reunió amb la delegada d’OFIDEUTE a Lleida per tractar de l’organització de l’oficina d’intermediació hipotecària.

Assistència als actes de la Festa d’Estiu del Col·legi.

23 de juliol de 2012: Reunió amb el Delegat dels serveis territorials de Justícia a Lleida per tractar del funcionament del serveis de mediació.

24 de juliol de 2012:

- Assistència a la reunió de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, a Barcelona.

Assistència al plenari del Consell de Col·legis de Catalunya a Barcelona.

26 de juliol de 2012: Assistència a la reunió de la Ponència Tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida. 14 d’agost de 2012: Reunió amb funcionaris dels serveis territorials de Justícia Lleida per tractar de la transferència de dades en matèria de justícia gratuïta. 3 de setembre de 2012: Participació en la tertúlia de Ràdio Lleida.

12 de setembre de 2012: Reunió de la Comissió de Normativa del Col·legi.

15 de setembre de 2012: Assistència al plenari del Consell de Col·legis de Catalunya, a Menorca.

17 de setembre de 2012:

Dinar-col·loqui amb la diputada al Congrés pel Partit Popular, Sra. Dolors Montserrat.

- Reunió de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia del Col·legi.

- Participació en la tertúlia de TV Lleida. 18 de setembre de 2012:

- Assistència a la reunió de la Comissió de Mediació del Col·legi.

Reunió de la Comissió Econòmica del Col·legi.

27 de setembre de 2012: Assistència a l’acte d’inauguració i primeres sessions del Congrés estatal de Comissions de Relacions amb l’Administració de Justícia celebrat a Tarragona.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA