Recull d’agenda. Abril,maig I juny 2010

Páginas:16-17
RESUMEN

Dia 12 d’abril, dilluns. Dia 13 d’abril, dimarts. Dia 14 d’abril, dimecres. Dia 16 d’abril, divendres. Dia 19 d’abril, dilluns. Dia 27 d’abril, dimarts. Dia 28 d’abril, dimecres. Dia 29 d’abril, dijous. Dia 3 demaig, dilluns. Dia 5 demaig, dimecres. Dia 13 demaig, dijous. Dia 18 demaig, dimarts. Dia 19 demaig, dimecres. Dia 20 demaig, dijous. Dia 21 demaig, divendres. Dia 25 demaig, dimarts. Dia... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 16

Dia 12 d’abril, dilluns

El tresorer de la Junta de Govern, Amadeu Blasco, va assistir, com a President de la Comissió de Mediació del Col·legi, a una reunió al Centre de Mediació de Catalunya per tal de tractar sobre el contingut del Conveni SOM corresponent a l’any 2010.

Dia 13 d’abril, dimarts

Alguns representants de la CPA Lleida (Col·legis Professionals Associats, Lleida), es varen reunir amb l’Alcalde de Lleida per donar-se a conèixer, dins de la campanya de publicitat de l’associació.

Dia 14 d’abril, dimecres

El tresorer de la Junta de Govern, Amadeu Blasco, va assistir, en la seva qualitat de representant del Col·legi a la Comissió d’Avaluació i Seguiment del Protocol d’atencióalesdones ensituacióde violènciamasclista almunicipideLleida(PADVMLL), a una reunió convocada per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Lleida, referent a les dues comissions tècniques creades (sobre mutilació genital femenina i matrimonis forçats), per tal d’elaborar els documents annexes a l’esmentat protocol.

Dia 16 d’abril, divendres

- Visita d’alguns representants de la Junta de Govern al partit judicial de Solsona.

- Celebració del “Dia de les Esquadres” a la Seu d’Urgell, acte al qual hi va assistir en representació del Col·legi, i per delegació de la Junta, la companya Anna Cerdà.

Dia 19 d’abril, dilluns

- El degà va assistir a una reunió ordinària del Consell de l’Advocacia Catalana que va tenir lloc a Barcelona, en la qual es va tractar com a tema més important la no aplicació als col·legis de Catalunya de l’anomenada Llei Òmnibus. També es va tractar sobre el Reglament de Mediació de Dret Privat, i dels nous convenis de bases de dades signats entre el Consell i les editorials Tirant lo Blanch i Mitinglegal.

- El tresorer de la Junta de Govern i President de la Comissió de Mediació del Col·legi, Amadeu Blasco, va assistir a una reunió del departament de Formació de la Generalitat, per tal de tractar del nou programa informàtic de mediació.

Dia 27 d’abril, dimarts

- Amb motiu del 50è Aniversari de la Compilació del DretCivildeCatalunya, elCol·legideNotarisdeCatalunya amb la col·laboració del Col·legi d’Advocats de Lleida va organitzar una conferència a càrrec del notari, Sr. Juan José López Burniol, sobre el tema “L’impuls polític de la Compilació”que va tenir lloc a la Llotja.

- El President de la Comissió de Mediació del Col·legi, Amadeu Blasco, va assistir, juntament amb dosmembres de la Comissió, a una reunió al Centre deMediació de Catalunya, per parlar sobre el nou Reglament deMediació de Dret Privat.

- Reunió de la Comissió de Drets Humans i Estrangeria del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA