En record de Lluís Maria de Puig

Autor:Antoni Milian
Càrrec:Director de la Revista de Llengua i Dret.
Pàgines:1-1
 
CONTENIDO

Page 1

Lluís Maria de Puig, vinculat a la Revista de Llengua i Dret des del primer número, editat l’any 1983, morí el dimecres dia 12 de desembre de l’any passat. Havia estat membre del Consell de Redacció des dels inicis i formà part, aquests darrers anys, del Comitè Científic Assessor (òrgan ara denominat Consell Assessor).

Home polifacètic, amant de la cultura, Lluís Maria de Puig desplegà una trajectòria acadèmica notable i prolífica com a historiador i assagista. Les nombroses obres publicades i els lligams que havia mantingut amb la Universitat Autònoma de Barcelona i amb el Col·legi Universitari de Girona (després Universitat de Girona) ho testimonien. Tanmateix, és en el terreny de la política on esmerçà bona part del seu temps. Vinculat al socialisme català (n’era un militant històric), realitzà una activitat política intensa que el dugué a ocupar escons parlamentaris durant 31 anys; primer, com a diputat al Congrés dels Diputats (1979-2004) i, posteriorment, com a senador (2004-2011). Europeista convençut, la condició de parlamentari li permeté esdevenir, també, membre de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, institució que arribà a presidir (2008-2010). Lluís Maria de Puig pertanyia a aquella nissaga de polítics de la transició compromesos, cultes i oberts, avui tant necessaris com escassos.

Fou precisament en el si del Consell d’Europa on Lluís Maria de Puig exercí una gran influència, i on tingué un gran protagonisme, en l’elaboració i l’aprovació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. D’aquesta tasca ingent, de la qual ell fou un dels promotors, en donen fe, precisament, les tres col·laboracions que publicà a la Revista (vegeu-ne els números 8, del 1986, i 16, del 1991).

Des de la Revista de Llengua i Dret, commoguts per la seva mort prematura, volem, a través d’aquestes línies, expressar la nostra tristesa pel fet que ens hagi deixat, a la vegada que volem fer palès el nostre agraïment pel compromís que tingué amb aquesta publicació acadèmica.

La seva amistat i la seva generositat perduraran en la nostra memòria.

Descansi en pau.