La nova llei 44/2006, de 29 de desembre, pretén una millora en la protecció dels consumidors i usuaris

Autor:M. Dolors Codina i Rossà
Cargo:Jutgessa substituta i Consultora Dret Processal UOC
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

[Artículo publicado en "El Lligall: Publicación de l' Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers", Núm. 37, abril 2007]

Aquesta nova Llei publicada al BOE, de data 30 de desembre de 2006, pretén una major protecció en diferents àmbits relacionats amb els consumidors, introduint modificacions a l'actual legislació sobre aquesta matèria, per una banda per donar compliment de la Sentència de data 9 de setembre de 2004, assumpte C-70/2003 del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i per altra banda incorpora millores en la protecció dels consumidors, on l'experiència ha demostrat que resulta necessari, en termes de la seva pròpia exposició de motius, i davant l'existència de problemes habituals i concrets que ja havien estat demandats pels ciutadans de manera reiterada, com ara el dret a donar-se de baixa en determinats serveis, especialment en operadors de telefonia, amb la mateixa facilitat amb què es podien donar d'alta; l'eliminació dels sistemes d'arrodoniment a l'alça en el preu de productes i serveis com ara la facturació dels aparcaments, també es regulen en la nova llei aspectes relacionats amb l'adquisició d'habitatges, així com es regulen les associacions de consumidors.

Contractes de prestació de serveis o subministrament de tracte successiu

En els contractes de prestació de serveis o subministrament de béns de tracte successiu o continuat, es prohibeixen els obstacles no contractuals per a l'exercici dels drets reconeguts en el contracte, com la imposició de terminis de duració excessiva o les limitacions que dificultin el dret del consumidor a donar fi al contracte. Amb aquesta modificació, els usuaris tindran les mateixes facilitats per donar-se de baixa als serveis com varen tenir per donar-se d'alta, sense sancions, com la pèrdua de les quantitats abonades per avançat, el pagament de serveis no prestats efectivament, execució unilateral de les clàusules penals fixades contractualment o la fixació d'indemnitzacions que no es corresponguin amb els danys efectivament causats.

Ha estat pràctica molt habitual en serveis com ara de telefonia, que a l'hora de donar-se d'alta, tot han estat facilitats, des de l'oferiment del servei, formes de pagament, etc, però a l'hora de donar-se de baixa, la cosa era ben diferent, havies de trucar infinitat de vegades, parlar amb contestadors automàtics o enviar fax, sense tenir clara constància que s'havia posat fi al contracte. Ara, els contractes de prestació de serveis o subministrament de béns també hauran de contenir expressament el procediment pel qual es pot exercir el dret a donar de baixa el contracte. En definitiva, la nova llei estableix el dret del consumidor a donar-se de baixa amb les mateixes facilitats que donar-se d'alta. En cas que el professional impedeixi la baixa de l'usuari, imposant càrregues que penalitzin el seu dret, podrà donar lloc a una infracció per part del professional. Per altra banda, l'usuari haurà de ser informat de manera prèvia i gratuïta abans de contractar.

La formalització dels...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA