Presentació del Llibre

Autor:José Vicente Galdón Garrido
Páginas:34-36
 
EXTRACTO GRATUITO

El 12 de desembre van ser presentades a la sala d'actes del Col·legi dues publicacions fruit de la col·laboració del Col·legi i la Fundació Noguera. Es tracta del llibre "EL COL·LEGI DE NOTARIS DE BARCELONA: HISTÒRIA DE LA SEU D'UNA INSTITUCIÓ CIVIL CATALANA" i de la revista "ESTUDIS HISTÒRICS I DOCUMENTS DELS ARXIUS DE PROTOCOLS".

L'acte va ser presidit per la Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, H. Sra. Núria de Gispert i en ell van parlar els senyors Josep M. Puig Salellas, secretari de la fundació Noguera, que va destacar la tasca de la fundació i la seva col·laboració amb diverses institucions civils, Robert Follia Camps, Degà del Col·legi, que va fer la presentació del llibre, Lluís Jou i Mirabent, director de la revista, que va presentar el volum XIII i la Consellera, que va parlar breument sobre la situació actual i els reptes de futur del notariat català.

El llibre, obra de Laureà Pagarolas i de Montse López, fa un recorregut pels sis segles d'història del Col·legi de notaris de Barcelona com a intitució però és, bàsicament, una ressenya de la història de la seu del Col·legi al carrer del Notariat, des de la seva inicial construcció fa més de cent anys, fins a la darrera ampliació i reforma. Es tracta d'una obra il·lustrada i ben editada que permet a tots els notaris del Col·legi i de l'Estat tenir una idea clara de com és l'edifici que és la seva casa.

Al final de l'acte es va distribuir també la segona edició, augmentada i actualitzada, de l'obra de Joaquin de Prada i Mateu Ballbé sobre RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO SOBRE EL SISTEMA NOTARIAL (1905-1994). Aquesta segona edició, que ha anat a càrrec del Col·legi és la única font on trobar, amb encapçalaments resumits i index sistemàtics, la "doctrina" de la Direcció general en relació amb el sistema notarial. Tal com indica en la seva presentació Robert Follia, el Col·legi va tenir un especial interès en aquesta edició no només per la seva innegable utilitat, sinó també com a record i homenatge a Joaquin de Prada Gonzalez, que tant va treballar a la Junta Directiva els quatre anys que en va formar part.

ESTUDIS HISTÒRICS I DOCUMENTS DELS ARXIUS DE PROTOCOLS

La primavera de 1995, coincidint amb Pinici de la nova etapa de la revista LA NOTARIA, la Fundació Noguera i el Col·legi de Notaris de Barcelona arribaren a l'acord de reprendre la publicació de la revista "ESTUDIS HISTÒRICS I DOCUMENTS DELS ARXIUS DE PROTOCOLS" sota el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA