Presentació

Autor:Mercè Barceló/Joan Vintró
Pàgines:23-25
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 23

Els plans d'estudi de totes les facultats de dret catalanes inclouen, sota denominacions diferents, una assignatura o part d'una assignatura que té com a objecte d'estudi el dret públic de Catalunya. Un primer objectiu d'aquesta obra és, per tant, el de servir d'eina als estudiants per aprofundir i preparar el temari d'aquesta disciplina. Sortosament, i des d'aquesta perspectiva, Dret públic de Catalunya no apareix en un terreny verge, perquè aquesta matèria compta ja amb altres aportacions importants de caràcter general. És per això que un segon objectiu dels seus autors és, també, el de contribuir a l'esforç col·lectiu d'elaborar un corpus d'obres generals relatives al dret públic de Catalunya, necessàries per aconseguir una ciència jurídica genuïna, que sustenti, nodreixi i expliqui l'autogovern de Catalunya.

La visió oberta i pluralista amb què es volien assolir aquests objectius ha portat a comptar amb les aportacions de diversos professors procedents de diferents universitats catalanes, alguns dels quals són o han estat, també, lletrats del Parlament de Catalunya o del Tribunal Constitucional. De la Universitat Autònoma de Barcelona, hi han participat Mercè Barceló, Enric Fossas, Imma Folchi i Pere Sol; de la Universitat de Barcelona, Joan Vintró; de la Universitat de Girona, Xavier Arbós, i de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, Jaume Vernet.

El pluralisme, a més de trobarse en la procedència dels autors, també s'ha intentat respectar en els textos que cadascun d'ells aporta. És per això que en cada lliçó se n'especifica l'autoria, de manera que la seva redacció i contingut és responsabilitat última de cada autor. Tanmateix, d'antuvi érem conscients del grau d'heterogeneïtat que aquesta llicència podia provocar en el resultat final. Tot preservant aquesta heterogeneïtat, en la mesura en què resulta enriquidora per a qualsevol estudi jurídic, també s'ha procurat trobar un fil conductor que dotés l'obra de coherència i de continuïtat. Amb aquesta finalitat, d'una banda, s'ha dut a terme un intens treball d'equip a l'hora de determinarne l'índex i de discutir conjuntament i amb cada autor els continguts de les lliçons respectives. D'altra banda, Mercè Barceló i Joan Vintró s'han encarregat de coordinar formalment i materialment totes les aportacions per tal d'evitar reiteracions innecessàries i contradiccions indesitjades. Així mateix, ha intervingut en la redacció, pel que fa a l'assessorament lingüístic i la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA