Conferència del Fiscal General de l'Estat en la Jornada sobre «Dret Penal i activitat econòmica»

Páginas:127-128
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 127

El 14 de març, el Col·legi va celebrar les conferències sobre «Dret Penal i activitat econòmica», que van reunir els màxims representants en aquest àmbit del Tribunal Suprem i de la Magistratura i van comptar amb la intervenció d’Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General de l’Estat.

En la inauguració de la Jornada, el Degà del Col·legi, Joan Carles Ollé, va posar de manifest que el Notari és un professional clau en l’àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals, i va destacar «el grau d’intensitat i l’extrema eficàcia» de la seva col·laboració amb l’Administració. Després de recordar que el seu paper va ser reforçat ostensiblement amb la modificació de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de prevenció del frau fiscal, que va suposar, entre altres coses, la creació de l’Oficina de Prevenció del Blanqueig (OCP), va assegurar que «els notaris són, possiblement, la part més i millor tecnificada de la funció pública», pel fet de generar l’anomenat Índex Únic Informatitzat, que és, «a dia d’avui, la segona base de dades més important d’Espanya», i va afirmar que «produeix un cert malestar que el Notari no sigui aprofitat “més i millor”».

El Fiscal General de l’Estat, que va tancar les intervencions, va exposar com ha anat evolucionant el concepte d’imprudència per falsedat en document públic, i va distingir clarament entre l’etapa anterior al 1995 i la posterior, en què el Codi Penal «ha viscut vint-i-cinc modificacions». Així, va assegurar que «tenim una política legislativa d’intervenció màxima», i va qualificar de «notori error» aquesta excessiva legislació, ja que moltes coses «haurien de tenir assentament fora del Codi Penal, si aquesta societat fos responsable amb administracions públiques igualment responsables a l’hora de delimitar la culpa». Va fer un repàs a la legislació i a la jurisprudència respecte d’això, i va destacar que «la doctrina tendeix a un increment culpós de la falsedat en document públic». Així mateix, va destacar que «la fe pública notarial és el contrast de seguretat més preuat», com també que «la intervenció del Notari és sinònim de veracitat».

Per la seva banda, el President de la Sala Segona Penal del Tribunal Suprem, Juan Saavedra, va centrar la seva exposició en el «Blanqueig de diners des de la perspectiva notarial», i

Page 128

va fer un repàs de les lleis que han regulat aquesta matèria tant a Europa, que estableix una «legislació bàsica per tal que els Estats posteriorment la regulin», com a Espanya...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA