La modernització del llenguatge administratiu castellà

Autor:Carles Duarte i Montserrat
Càrrec:Cap del Servei d'Assessorament Lingüístic de la Generalitat de Catalunya
Pàgines:269-270
 
CONTENIDO

Page 269

El Ministeri per a les Administracions Públiques ha organitzat, per mitjà de la Inspecció General de Serveis de l'Administració Pública i de l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), unes importants Jornadas sobre la modernización del lenguaje adminhtrativo, que han tingut lloc a Madrid els dies 29 i 30 de juny de 1992.

Aquestes Jomadas constitueixen una represa dels treballs que es van dur a terme en el II Seminario sobre Admirtistración y Lenguaje organitzat per l'INAP durant la primavera de 1987, i es produeixen després de la publicació del Manual de estilo del lenguaje adminhtrativo editat l'any 1990 pel Ministeri per a les Administracions Públiques, el qual ha assolit una difusió considerable.

Sens dubte l'existència d'aquestes experiències precedents han permès que el treball de les jomadas fos especialment aprofundit.

Les Jomadas, que han tingut com a encertat coordinador José Antonio Sànchez Mariscal, han estat inaugurades pel secretari d'estat per a l'Administració Pública, en absència del ministre per a les Administracions Públiques, i s'han estructurat en nou ponències, que en general han tingut un gran interès. Hi han col·laborat destacats funcionaris com Manuel Martínez Bargueno, Miguel Maranón Barrio, Javier Gàlvez Montes o Jesús Moreno Sanz; lingüistes coneixedors del llenguatge administratiu com Emilio Nanez Fernandez, Ramon Sarmiento Gonzalez, Javier López Facal o Carles Duarte i Montserrat; un prestigiós escriptor, que és alhora funcionari, José Maria Merino Sànchez; persones amb responsabilitat lingüística en mitjans de comunicació, com José Fernandez Beaumont i Al-

Page 270

berto Gómez Font, i un eminent professor universitari de dret administratiu, Fernando Sàinz Moreno.

La varietat i el relleu dels ponents ha fet que en el transcurs de les Jomadas el Uenguatge administratiu pogués ser examinat de manera rigorosa i lúcida des de perspectives diverses: la del funcionari que, a partir de la seva experiència, posa en relleu els usos incorrectes o inadequats que es poden trobar de la llengua en un context administratiu; la dels experts en llenguatge administratiu, que n'han examinat l'evolució, els trets actuals i les tendències evolutives; la de persones vinculades als mitjans de comunicació, que han valorat les relacions que es donen entre el llenguatge administratiu i el llenguatge periodístic, que sovint difon informacions que procedeixen de les administracions públiques; la del professor de dret administratiu que ha posat atenció en els seus estudis a la tècnica legislativa i que ofereix unes reflexions tècniques suggerents i útils; etc.

Les Jomadas sobre la modernización del lenguaje administrativa no pretenien arribar a conclusions operatives però les aportacions realitzades pels diferents ponents, enriquides per les intervencions fetes per un públic molt qualificat i participatiu, han servit per fer una diagnosi força ajustada de la situació actual del llenguatge administratiu castellà, per valorar la incidència que ha tingut el Manual de estilo del lenguaje administrativa i per plantejar noves orientacions i noves iniciatives per aprofundir en el treball de modernització del llenguatge administratiu castellà. Confiem que aquestes Jomadas contribuiran al progrés dels estudis sobre el Uenguatge administratiu en castellà i també en altres llengües i que tindran aviat una continuïtat.

L'evolució social i política i els nous sistemes de treball de les administracions públiques (informatització, nous procediments de treball i noves solucions organitzatives) exigeixen una actualització del llenguatge administratiu, sense la qual s'aniria obrint una distància creixent entre el llenguatge administratiu i el conjunt de la societat. Aquestes Jomadas ens ofereixen uns valuosos elements de reflexió per a aquest procés d'actualització.