Menors estrangers no acompanyats: èxode al somni de la llibertat de la vella Europa

Autor:Yolanda Hernández i Darnés
Càrrec:Directora de Serveis Jurídics i Secretària delegada del Districte de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona
Pàgines:8-12
 
EXTRACTO GRATUITO
8
DàààààààMENáààs no acompanyats) als països desenvolupats
ha suposat un fenomen migratori amb importants implicacions ètiques i polítiques que els països encara no han sabut
entomar.
La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen (UNICEF 2006) considera als MENá“ààààà
ààààà‘ààCàEà 26 de juny de 1997 entén que sóàààààà
àààààà àààààà
à à àà à à à à à à à à à
àààààààààà
Pààà à à àà als de protecció a la infància,
à àà à à à à ualssevà à à Eà
eàààààààààààààààààààà
cada territori.
Cal tenir present que el fenomen de la immigració infantil a España es comença a detectar a mit jans dels noranta,
essent als anys 2002 i 2003 quan à àà à ààà ààà
àààà comunitats autònomes. Si bé àààààà-se
un total de 3.261 mena al 2012, no serà fins passada la crisis que torna a produir-se un efecte crida: durant el 2016
hi havien 3.997 mena registrats, al 2017 6.414 mena registrats i al 2018 12.437 mena registrats, sense comptabilitzar
aquells que no són detectats i queden fora del sistema.
Mààà ààààààEààs anys 90, quasi no trobem estudis on es
àà ààà àà  i les seves necessitats, com sí ha passat a altres
països de la UE3.
3Regne Unit: Mitchell (2003), Kralj i Goldberg (2005), Cemlyn i Nye (2012), Hek, Hughes i Ozman (2012), Shamseldin (2012) i Westwood (2012).
Thomas, Nafees i Bhugra (2004) fan un estudi sobre les experiències de 100 MENA residents a UK, i Hopkins i Hill (2008), analitzen el caràcter
traumàtic de les vivències dels adolescents que van arribar a Escòcia.
Bèlgica: Derluyn i Broekaert (2005-2008), sobre la importància de les necessitats emocionals en un context on les consideracions jurídiques han
ààà
Irlanda: Christie(2003) descriu el repte que va suposar pels tàà ààMENáààààààààà
inconsistència en els estàndards aplicats, mentre que Ní Raghallaigh i Gilligan (2010) analitzen la seva resiliència, identificant 6 tipus
à
NààDàEàààà ààààààààà àoncloent la falta
de sensibilitat sobre els antecedents. Vitus i Liden (2010) revisen les diferents polítiques en aquests 2 països amb els MENA i la seva
escolarització, dret a beques i permisos de residència.
Menors estrangers no acompanyats:
èxode al somni de la llibertat de la vella Europa
ààààà

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA