Juan Antonio Xiol pronuncia la conferència «El paper de la jurisprudència»

Páginas:156-157
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 156

El passat 8 de novembre, el President de la Sala Primera del Tribunal Suprem, Juan Antonio Xiol, va pronunciar al Col·legi la conferència «El paper de la jurisprudència», en què va afirmar que «no hi ha res més desitjable en els greus moments de dificultat que estem vivint que una situació d’equilibri dinàmic fundada en el diàleg institucional entre el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, basat en la correcció i el respecte mutu, dins d’un procés més ampli de construcció deliberativa del Dret per tots els agents jurídics». Aquesta és la millor opció, segons Xiol, «per fer efectius els principis de la Constitució i evitar que la funció de jutjar sigui permeable a valors i principis escassament democràtics o descuidi la seva finalitat essencial de protecció dels drets i la llibertat».

En presència de la Consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, del President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i del Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé, Xiol va fer un repàs al concepte de jurisprudència, exposant les dues posicions doctrinals oposades. La primera situa el centre de gravetat del sistema en la llei, no en els jutges, i nega el caràcter vinculant de la jurisprudència. Aquesta concepció determina que la funció del Tribunal Suprem consisteix a corregir, per mitjà de la resolució dels recursos de cassació, qualssevol errors en l’aplicació de l’ordenament per part dels tribunals inferiors. I, mentre ho fa, crear jurisprudència. La segona posició situa el centre de gravetat del sistema en els jutges, no en la llei, i admet la transcendència de principis i valors de caràcter ètic, representats en la Constitució, i la invalidesa de la llei que s’hi oposi. Per tant, apareix un principi de control de la constitucionalitat de la llei concentrat en un Tribunal Constitucional, fet que deriva en una transformació del caràcter de la llei i del paper del Jutge en el món globalitzat com a defensor dels drets dels ciutadans. En aquest cas, es relativitza la idea de reiteració o repetició de decisions i, per tant, la idea de jurisprudència del Tribunal de cassació.

Després d’afirmar que «el problema de la jurisprudència no és sinó el problema de l’aplicació del Dret en general i, més àmpliament, el problema de l’existència i del paper del Jutge com a Jutge del Dret», el President de la Sala Primera del Tribunal Suprem va exposar que «el reconeixement als juristes i, particularment...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA