Jornada sobre clàusules abusives

Páginas:161-161
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 161

El passat 3 de desembre va tenir lloc al Col·legi una jornada sobre les clàusules declarades abusives en la contractació financera. L’acte va comptar amb una destacada assistència, sens dubte per raó de l’actualitat i la importància de la matèria. La sessió es va centrar estrictament en l’àmbit jurídic, i va comptar amb la presència i intervenció de tots els principals operadors jurídics i econòmics que intervenen en aquesta matèria, és a dir, notaris, registradors, magistrats, advocats, entitats financeres i representants del món universitari.

El degà del Col·legi, Joan Carles Ollé, va destacar el fet del gran interès suscitat per aquesta jornada, pel fet que es tracta d’una matèria molt sensible socialment i compta amb decisions judicials que tenen una gran repercussió mediàtica i política. Així mateix, va destacar que "els notaris complim una rellevant funció amb l’autorització dels préstecs, entre els quals, els hipotecaris, i estem obligats a realitzar un control de legalitat, d’assessorament reequilibrador, i a assegurar a les parts un consentiment informat que garanteixi, sobretot, la protecció a la part més feble, el consumidor, oferint-li les suficients eines i informació perquè es faci la seva voluntat i que presti el seu consentiment". Va afegir, a més, que "sempre complint amb la nostra obligació d’imparcialitat, que forma part del nostre ADN". Finalment, va voler remarcar que si bé les entitats finan-ceres suposen la part forta del contracte, són elles les qui inverteixen els diners i, per tant, no estan exemptes de riscos.

La conferència central va ser a càrrec de M. Victoria Petit Lavall, catedràtica de Dret mercantil de la Universitat Jaume I de Castelló, i va tractar sobre el tema "Condicions generals i clàusules abusives en el sector bancari". La seva anàlisi es va centrar en la sentència del TS de 16 de desembre de 2009, que va repassar en profunditat. Així, després d’una breu introducció va comentar que el sistema de control de les CG, introduït en el nostre Dret des de 1984, encara que realment aclarit amb la L...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA