La mediació i el Notariat

Autor:José Alberto Marín Sánchez
Cargo:Notari de Barcelona. Vicedegà del Col·legi de Notaris de Catalunya
Páginas:11-12
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 11

La publicació de la Llei de mediació civil i mercantil i la propera promulgació del seu Reglament suposaran un important impuls a aquest sistema de resolució de conflictes.

Fins ara, la mediació civil s’havia centrat primordialment en el Dret de família; amb la nova legislació, se n’obre el camp d’acció a altres territoris més propers a l’actuació habitual dels notaris, com són el Dret de l’empresa o el Dret successori.

Davant d’això, el Notariat ha de posicionar-se, i ha de fer-ho en un doble sentit: cap a l’exterior, potenciant-ne l’ús i difonent-ne les bondats, i cap a l’interior, formant els notaris perquè siguin capaços no només d’actuar com a mediadors, sinó també de discernir en quins supòsits és procedent derivar assumptes cap a la mediació. En aquest sentit, ja hi ha hagut iniciatives per part d’algun Collegi de Notaris, com per exemple el de Madrid, amb la constitució de la Fundació Signus, coneguda per tots.

Per la seva banda, el Col·legi de Notaris de Catalunya ha participat en diverses iniciatives i ha adoptat acords d’actuació l’execució dels quals s’ha supeditat a la publicació de l’esperat Reglament.

En concret, el Col·legi de Notaris de Catalunya, a més d’organitzar diverses jornades sobre aquest tema, ha estat partenaire d’un dels centres de mediació més importants del món, el CEDR britànic, en un projecte finançat per la Unió Europea i dirigit a la formació de formadors de mitjancers en matèria de skills ("habilitats") de mediació; sens dubte, un dels aspectes més importants entre els coneixements que han de tenir els mediadors. A més, el Col·legi s’ha incorporat, junt amb altres corporacions i professions, a l’anomenat «Punt Neutre de trobada de Professionals jurídics per al desenvolupament de la Mediació en l’àmbit civil, comercial i mercantil a Espanya» (PNPM), patrocinat pel Grup Europeu de Magistrats per la Mediació (GEMME), en el qual ha participat des que es va crear. Com a projectes immediats, figura l’organització de cursos que habilitin per a l’exercici de la mediació, d’acord amb el que determini el futur Reglament, en els quals, amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència, es col·laborarà amb destacades institucions universitàries i empresarials i

Page 12

s’exigirà un alt nivell per a obtenir l’habilitació; igualment, s’ha acordat la creació d’un centre de mediació des del qual s’ha de contribuir a l’expansió i la pràctica d’aquest sistema de resolució de conflictes.

El Notariat de Catalunya farà de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA