Hipoteques, interessos... i, al final, Europa

Autor:Ángel Serrano de Nicolás
Cargo:Director. Doctor en Dret. Notari de Barcelona
Páginas:3-4
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 3

Moltes són les coses que en els darrers cinc anys s’estan posant de manifest, sigui en l’àmbit polític, l’econòmic, el legislatiu, el judicial i fins i tot en el preventiu, i que a més de demostrar que les coses es podrien haver fet, en uns terrenys més que en d’altres, de forma manifestament millorable, també porten a confiar que, encara que les coses mai no es tornen a repetir exactament igual, les reformes que s’adopten no siguin un mer rentat de cara perquè tot segueixi igual, sinó que els principis constitucionals -i malgrat que la mateixa Constitució espanyola ja és una norma jurídica- s’expandeixin i donin substància vivificadora a tot l’Ordenament jurídic. I de forma singular al Dret patrimonial, tan pendent de renovació i al qual també haurà d’arribar, en llur aplicació diària, segurament sense la necessitat de modificació legislativa, l’aplicació de principis com ara la dignitat de la persona, la seguretat jurídica, la tutela judicial efectiva, la protecció dels consumidors, etc.

No és totalment infreqüent que ja succeeixi així i, de moment, perquè per ells ha de començar, en jutjats de 1a instància o mercantils. Encara que tampoc no es pot ocultar que no han mancat ulteriors resolucions, en l’ordre jurisdiccional o en el constitucional, en què aquestes sentències han estat revocades o no s’hi ha admès la qüestió de constitucionalitat amb febles arguments que, finalment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha resolt de manera que ha portat al fet d’haver de modificar imperiosament la nostra legislació positiva, així, en procediments no tan antics, atès que la Llei d’Enjudiciament Civil és de l’any 2000 i va deixar sense contingut l’art. 131 LH, i va canviar, a més, regles essencials, de forma que va modificar l’art. 129 LH amb un «legalitzat» procediment d’execució extrajudicial o de «venda extrajudicial» -ja que ni en el nom no es posa sempre d’acord el legislador, fins i tot en una mateixa norma o en articles gairebé seguits.

Com que de la hipoteca i els interessos es tracta, no només els que produeix el préstec que garanteix, sinó també els legítims interessos de les parts que hi intervenen, tant consumidors com entitats creditores, sembla necessari un seriós i rigorós replantejament de l’execució hipotecària, singularment de l’anomenada, a vegades sí i d’altres no, «venda extrajudicial», però no amb les urgències de la reforma que s’està tramitant, més fruit de la imperiosa necessitat d’acomodar la legislació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA