Escola de Pràctica Jurídica

RESUMEN

Formació Anella Jurídica - Iurisline.Jornada sobre els malalts mentals.Curs d'especialització per a la intervenció lletrada en la jurisdicció de menors. Jornada la potestat dels pares envers els fills. Aplicació pràctica als procediments de família. Primera jornada transpirinenca. Assistència lletrada en fronteres. Informe fronteres interiors.Taller de llenguatge Jurídic Català.Conferència sobre ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO
Formació Anella Jurídica - Iurisline

La Comissió de formació del Col·legi conjuntament amb Iurisline, Línia de formació del Consell de l'Advocacia Catalana, han continuat portant a terme un seguit d'activitats formatives.

Jornada sobre els malalts mentals

Va tenir lloc el dia 5 maig i es va seguir per videoconferència. Les ponències van estar a càrrec de la Sra.

Carme Guil Román, fiscal del TSJC i el Sr. Miquel Puiggalí Torrentó, advocat i coordinador Torn d'Ofici del Consell.

Curs d'especialització per a la intervenció lletrada en la jurisdicció de menors

Aquesta nova edició del curs que especialitza als lletrats per a la seva actuació davant la jurisdicció de menors, segons el previst a la Llei 5/ 2000 reguladora de la responsabilitat penal dels menors i del seu reglament, s'ha dut a terme durant els mesos de maig, juny i juliol i es va seguir per videoconferència.

Jornada la potestat dels pares envers els fills Aplicació pràctica als procediments de família

Es va celebrar el dia 9 de maig per videoconferència. La jornada va estar impartida per la Sra. Carme Guil Román, fiscal del TSJC.

Primera jornada transpirinenca Assistència lletrada en fronteres. Informe fronteres interiors

Va tenir lloc el 12 de maig i es va seguir per videoconferència. La Escola de Pràctica Jurídica Jornada tenia com a finalitat donar a conèixer l'informe Fronteres Interiors realitzat des de la Subcomissió d'estrangeria del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i la Subcomissió d'estrangeria del Consejo General de la Abogacía Española.

Taller de llenguatge Jurídic Català

Al llarg de 4 sessions (maig-juny) i per videoconferència, el Sr. Gabriel Genescà...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA