Entrevista: Sr. Josep Pol Bellart

 
EXTRACTO GRATUITO

Va néixer a Lleida. Estudià dret a la Universitat de Barcelona on es llicencià l’any 1974. L’any 1975 es donà d’alta al Col·legi d’Advocats de Lleida, on l’any 1987 va ser membre de la Junta del Col·legi com a Diputat segon essent Degà Josep M. Minguella; posteriorment l’any 1997 forma novament part de la Junta del Col·legi com a Vicedegà o Diputat primer, essent Degà Joan Betriu i, posteriorment, en Ricard Borràs. Essent tanmateix coordinador de l’Escola de Pràctica Jurídica en els seus inicis. Des d’un inici va formar part com a vocal del Tribunal Arbitral i, des del 4 de juliol de 2000 és el President del Tribunal Arbitral de Lleida.

1.- Com va sorgir la idea de fundar aquest Tribunal?

A l’any 1989 es varen iniciar les primeres reunions per formalitzar la Constitució del Tribunal Arbitral de Lleida. Aquestes primeres converses les varen dur a terme el Degà, Josep M. Minguella, el Diputat Miquel Angel Alonso, amb el que llavors era el President del Cercle de Economia, Jordi Capdevila. En el document previ a la constitució del Tribunal ja es fa menció de què els respectius col·lectius tenen necessitat de dotar als col·legiats, comerciants, industrial... d’instruments idonis legals per a què puguin solucionar els seus problemes i diferències sense acudir als tribunals ordinaris. En l’any 1988 se havia dictat la llei d’arbitratge i amb aquesta cobertura legal es va constituir el Tribunal Arbitral.

En definitiva, el 4 de juliol de l’any 2000 es va constituir el Tribunal Arbitral de Lleida, essent els Patrons el Col·legi d’Advocats i el Cercle d’Economia.

2.- Quan es va constituir el Tribunal Arbitral eren copatrons el Col·legi d’Advocats i el Cercle d’Economia . Actualment quins copatrons formen part del Tribunal Arbitral?

Posteriorment amb la idea de donar més projecció al Tribunal Arbitral i, concretament l’any 2003 es va incorporar com a copatró la Cambra de Comerç. Fins aquests moments el Tribunal Arbitral estava constituït per sis membres tres dels quals eren advocats amb exercici del Col·legi de Lleida i tres eren nomenats per el Cercle de Economia. Quan s’hi va incorporar la Cambra de Comerç es va ampliar el número de vocals a set, i aquest organisme en té un sol representant.

3.- Quines condicions ha de tenir un copatró per formar part com a tal del Tribunal Arbitral?

Per ser copatró és necessari que els copatrons actuals acordin que algun altre col·lectiu pugui formar part o incorporar-se al Tribunal Arbitral, però això ha de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA