Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana

Autor:Tomàs Font i Llovet
Cargo:Tomàs Font i Llovet, catedràtic de dret administratiu a la Universitat de Barcelona. Entre altres responsabilitats, ha exercit de president de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (2005-2014). Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari, av. Diagonal, 684, 08034 Barcelona. tfont@ub.edu.
Páginas:32-50
RESUMEN

En aquest article s’analitza l’evolució dels governs locals intermedis estructurats segons el model napoleònic, i es posa de manifest la recent ruptura dels seus elements definidors en alguns països del sud d’Europa. En el cas d’Espanya i de Catalunya es posen de manifest els efectes perversos que han tingut els intents de reformulació profunda del sistema així com les possibilitats de reforma gradual per la via de la configuració municipalista de les comarques i de la simplificació i refosa de les institucions provincials, veguerials i metropolitanes. Paraules clau: Govern local; província; vegueria; àrea metropolitana; comarca.


    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO