Editorial

Autor:Simeó Miquel Roé
Páginas:3-3
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 3

El darrer trimestre de l’any el nostre col·legi ha estat present i ha protagonitzat activitats de certa importància en molt diferents nivells.

A nivell intern hem tramitat i aprovat el primer Reglament de Comissions Delegades, que intenta ordenar aquesta parcel·la de la nostra vida col·legial, fer-la més transparent i participativa i, en definitiva, involucrar tots els collegiats més directament en la marxa del col·legi.

També hem presentat i s’han aprovat els pressupostos col·legials per al proper exercici de 2012, els primers de l’actual Junta. Els pressupostos han incorporat, per primera vegada, una memòria detallada en què s’expliquen les partides i els objectius a què responen i han intentat reunir en un sol document tots els moviments econòmics que es preveuen per a l’exercici vinent.

De cara enfora, i des del punt de vista professional, el fet més rellevant del trimestre ha estat la celebració del X Congrés de l’advocacia espanyola, a Cadis, a finals d’octubre. Hem de lamentar que els resultats del congrés no hagin estat gaire transcendents, malgrat el delicat moment en què es celebrava, tant per a la professió com per a la societat en general. Entenc que no hem sabut aprofitar una ocasió important per debatre i intentar treure conclusions comunes sobre els problemes més importants que tenim plantejats i que marcaran la nostra agenda durant aquest proper any. En tot cas, és clar que la coincidència amb advocats i advocades de tot l’Estat ens ha permès posar en comú preocupacions i reconèixer problemes que ens afecten a tots. Però...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA