Editorial

Autor:Simeó Miquel Roé
Cargo:Degà
Páginas:3-3
RESUMEN

Un cop posada en marxa la nova estructura de la nostra revista, i a punt de regularitzar-ne la seva periodicitat, volem fer una crida a la vostra col·laboració per convertir-la en un instrument eficaç de participació, d’intercanvi d’inquietuds i d’exposició d’idees que permetin millorar la situació de la nostra professió i del nostre col·lectiu en el temps que vivim. Aquesta crida també és, com és... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO

Page 3

Un cop posada en marxa la nova estructura de la nostra revista, i a punt de regularitzar-ne la seva periodicitat, volem fer una crida a la vostra col·laboració per convertir-la en un instrument eficaç de participació, d’intercanvi d’inquietuds i d’exposició d’idees que permetin millorar la situació de la nostra professió i del nostre col·lectiu en el temps que vivim. Aquesta crida també és, com és lògic, un oferiment de les seves pàgines per tal que hi pugueu participar lliurement.

Tots som conscients que els canvis que ara ens afecten no són conjunturals i que, amb tota seguretat, no seran passatgers. D’una banda, sembla evident que les restriccions econòmiques que se’ns imposen per l’administració, de la mateixa manera que les dificultats que afecten molts despatxos, s’inscriuen en un marc més ampli, que supera la capacitat d’acció del nostre col·lectiu. Per altra banda, les noves regulacions que afecten la professió, com les que estableixen un nou règim d’accés o defineixen les garanties de prestació dels serveis jurídics, no es resolen amb simples retocs de detall, sinó que ens exigeixen replantejaments de fons.

Però precisament per aquest motiu la nostra responsabilitat és més gran. Som els representants d’una professió que s’ha demostrat absolutament imprescindible per a la marxa de la nostra societat i és responsabilitat nostra que els canvis que sens dubte s’han de fer no afectin el nucli essencial d’aquesta professió i no comprometin la seva...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA