El Dret, l'antropocè i la justícia

Autor:Jordi Jaria i Manzano
Pàgines:1-13
 
EXTRACTO GRATUITO
REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. VII Núm. 2 (2 016): 1 13
-Editorial-
[DOI: http://dx.doi.org/10.17345/rcda.1702]
1
EDITORIAL
EL DRET, L’ANTROPOCÈ I LA JUSTÍCIA
JORDI JARIA I MANZANO
Professor Serra Húnter de Dret constitucional i ambiental
Universitat Rovira i Virgili
Investigador
Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
jordi.jaria@urv.cat
Fa quinze anys, el gener de 2002, la revista Nature publicava una nota breu del Premi
Nobel de Química Paul J. Crutzen, titulada “Geology of mankind”1. En aquell text, que
ha tingut una influència enorme en la construcció de la interpretació actual de la crisi
ambiental i, en particular, en la interpretació del canvi climàtic, Crutzen començava per
afirmar el següent:
For the past three centuries, the effects of humans on the global environment have
escalated. Because of these anthropogenic emissions of carbon dioxide, global
climate may depart significantly from natural behaviour for many millennia to
come. It seems appropriate to assign the term ‘Anthropocene’ to the present, in
many ways human-dominated, geological epoch, supplementing the Holocene
the warm period of the past 1012 millennia. The Anthropocene could be said to
have started in the latter part of the eighteenth century, when analyses of air
trapped in polar ice showed the beginning of growing global concentrations of
carbon dioxide and methane. This date also happens to coincide with James Watt’s
design of the steam engine in 17842.
1 Vid. CRUTZEN, P. J., “Geology of mankind”, Nature, vol. 415, 2002, p. 23.
2 Ibid.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA