Crònica legislativa de la Unió Europea. Segon semestre de 2018

Autor:Antoni Torras Estruch
Càrrec:Assessor de polítiques UE a la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE
Pàgines:319-321
RESUMEN

El text recull les principals disposicions sobre els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua publicades al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2018. L’ordre en què apareixen les disposicions esmentades és el que s’estableix cronològicament al DOUE. Les sigles EEE corresponen a l’Espai Econòmic Europeu, àrea d’integració comercial que associa en un únic mercat interior la UE amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein.


    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO