Crònica de legislació de la Unió Europea. Segon semestre de 2017

Autor:Narcís Mir i Sala
Càrrec:Responsable de seguiment normatiu i desenvolupament estatutari en afers de la UE. Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
Pàgines:277-280
RESUMEN

El text recull les principals disposicions sobre els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua publicades al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2017. L’ordre en què apareixen les disposicions esmentades és el que s’estableix cronològicament al DOUE. Les sigles EEE corresponen a l’Espai Econòmic Europeu, àrea d’integració comercial que associa en un únic mercat interior la UE amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein.


    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO