Crònica de legislació de la Unió Europea. Primer semestre de 2016

Autor:Narcís Mir i Sala
Càrrec:Responsable de seguiment normatiu i desenvolupament estatutari en afers de la Unió Europea
Pàgines:322-323
RESUMEN

El text recull les disposicions sobre els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua publicades al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) durant el primer semestre de 2016. L’ordre en què apareixen les disposicions citades és el de la seva publicació en el DOUE. Les sigles EEE corresponen a l’Espai Econòmic Europeu, àrea d’integració comercial que associa en un únic mercat interior la UE amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein.


    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO