Comissió de Formació Continuada i Escola de Pràctica Jurídica

Páginas:19-19
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 19

COMISSIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA

Durant el tercer trimestre de l’any la Comissió de Formació Continuada del nostre Col·legi ha organitzat aquests actes

JORNAdA FORMATIVA SOBRE EL NOU REgLAMENT d’ESTRANgERIA

Jornada organitzada conjuntament amb la Comissió de Drets Humans i Estrangeria del Col·legi. La jornada va tenir lloc el 8 de setembre a càrrec del Sr. Santiago Yerga, assessor de la Secretaria d’Estat d’Immigració i la Sra. Rosa Rosinach, cap de l’Oficina d’Estrangers de Lleida. Al llarg de la jornada es va tractar de les novetats respecte a la reagrupació familiar, autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals; nous mòduls de mitjans de vida; violència de gènere i tracta d’éssers humans; residència i treball; modificacions i competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d’auto-ritzacions i emissió d’informes preceptius; residència de llarga durada i retorn voluntari i noves Instruccions de la DGI.

També des de la Comissió de Formació i en col·laboració amb Iurisline, Línia de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana, s’ha programat les següents...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA