Bibliografia recent d'interès

Autor:Marina Solís
Càrrec:De política i planificació lingüístiques de la Universitat Oberta de Catalunya.
Pàgines:293-300
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 293

Aquesta bibliografia selectiva sobre dret lingüístic, sociolingüística i política i planificació lingüístiques ha estat elaborada principalment a partir de la informació que difonen Linguistlist (http://www.linguistlist.org) -la llista de distribució internacional especialitzada en lingüística i sociolingüística-, el CIEMEN (http://www.ciemen.org/) i el Centre de Documentació (http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

A més, en aquest recull també us oferim un apartat amb una selecció de dife-rents llocs web d’interès per l’actualitat dels seus continguts.

1. Dret lingüístic

Articles, llibres i revistes

Corbella (2011), núm. 18, p. 30-33:

Mundet, D.; Gasull, B. «Comparativa dels estatuts d’autonomia en la història de Catalunya i la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut del 2006» http://plataformallengua.cat/media/magazines/magazines/18/La_Corbella-18. pdf [Consulta: 15 setembre 2011]

Corbella (2011), núm. 19, p. 18-19:

Cristià, M. «¿Com afecta la sentència del TC als articles lingüístics de l’Estatut del 2006?: n’hem fet un estudi», p. 18-19. http://plataforma-llengua.cat/media/magazines/magazines/19/La_Corbella-19. pdf [Consulta: 15 setembre 2011]

Carceller, M. [et al.]. «Entrevista: Vi-cent Moreno, president d’Escola Valenciana», p. 22-25.

http://plataforma-llengua.cat/media/magazines/magazines/19/La_Corbella-19. pdf [Consulta: 15 setembre 2011]

Ghionga, P. Fogliu di strada lingua corsa=Feuille de route langue corse: 2011-2014 [en línia]. [Ajaccio (Còrsega)]: Cullitività Tarrituriale di Corsica-Direzzione di a Lingua Corsa=Collectivité Territoriale de Corse-Direction de la Langue Corse, [2011].

http://salma.francetv.fr:8080/ DisplayFichServlet?id=69835346 [Consulta: 15 setembre 2011]

Journal of multilingual & multicultural development. Vol. 32 no. 1 (2011), p. 71-83: -Ulasiuk, I. «Legal protection of linguistic diversity in Russia: past and present».

Page 294

Juzgados de menores y derechos lingüísticos en el 2001 [en línia]. Iruñea-Pamplona: Hizkuntz Eskubideen Behatokia-Observatorio de Derechos Lingüísticos, 2002. http://behatokia.org/dokumentuak/ TB01G1.pdf [Consulta: 15 setembre 2011]

La situación de los derechos lingüísticos en Euskal Herria, en el 2001 [en línia]. IruñeaPamplona: Hizkuntz Eskubideen Behatokia-Observatorio de Derechos Lingüísticos, 2002.

http://behatokia.org/dokumentuak/ TU01G.pdf [Consulta: 15 setembre 2011]

Memoria 2007: Elebide Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticos=Elebide 2007ko Jarduera-Txostena. Zarautz: Gobierno Vasco. Viceconsejería de Política Lingüística, 2008.

http://www.euskara.euskadi.net/elebide [Consulta: 15 setembre 2011]

Revista de antropología social (2010), núm. 19, p. 131-159:

May, S. «Derechos lingüísticos como derechos humanos = Language rights as human rights» [en línia].http://www.ucm. es/BUCM/revistas/cps/1131558x/articulos/RASO1010110131A.PDF [Consulta: 15 setembre 2011]

Revista de Llengua i Dret, núm. 54, desembre 2010: de Torres Perea, J. M. «La llengua de redacció de l’acta de la junta de propietaris».http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/Revista_de_llengua_i_ dret/La_llengua_de_redaccio_de_l_acta_ de_la_junta_de_propietaris/ca [Consulta: 15 setembre 2011]

ULASIUK, I. «El tema de la llengua en l’evolució del constitucionalisme ucraïnès». http://www10.gencat.net/ eapc_rld/revistes/Revista_de_llengua_i_ dret [Consulta: 15 setembre 2011]

Fernández, D. «El règim lingüístic de la Unió Europea: llums i ombres en el procés d’ampliació». http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/Revista_de_ llengua_i_dret [Consulta: 15 setembre 2011]

López, J. I. «Antecedents i estudi de la Llei 10/2009, de 22 de desembre, d’ús, protecció i promoció de les llengües prò-pies d’Aragó». http://www10.gencat. net/eapc_rld/revistes/Revista_de_ llengua_i_dret [Consulta: 15 setembre 2011]

Revista de Llengua i Dret, núm. 55, Juny 2011:

Triano-López, M. «L’impacte de la normativa de ‘l’ús exclusiu de l’anglès’ en la llibertat d’expressió dels empleats públics als Estats Units: una anàlisi constitucional».

http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2011-04-18.0338232971 [Consulta: 15 setembre 2011]

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Recurs ordinari núm. 485/2005-E. [Incorporació del castellà com a llengua

Page 295

vehicular del sistema escolar a Catalunya]

Tribunal Suprem. Recurs de cassació núm. 793/2009. [La immersió lingüística en el sistema escolar de Catalunya]

Tribunal Suprem. Recurs de cassació núm. 796/2009. [La immersió lingüística en el sistema escolar de Catalunya]

Tribunal Suprem. Recurs de cassació núm. 1839/2009. [La immersió lingüística en el sistema escolar de Catalunya]

2. Sociolingüística i planificació lingüística

Llibres

Congrés de serveis lingüístics de territoris de parla catalana (2n: 2011: Reus). Convit: II Congrés de Serveis Lingüístics de Territoris de Parla Catalana. http://www.congresconvit.cat/ [Consulta: 15 setembre 2011]

Fabà, A.; Llabaria, M. Les Llengües a Catalunya: 2001-2005. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2011. (Informes Breus; 33) ISBN: 978-84-693-0009-8

http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/535.pdf [Consulta: 15 setembre 2011]

Generalitat. Direcció General de Política Lingüística. Informe de política lingüística 2010 [fitxer informàtic]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística.

http://www.gencat.cat/llengua/informe [Consulta: 26 setembre 2011]

Generalitat. Direcció General de Política Lingüística. Informe de política lingüística 2010 (occità aranès) [fitxer informàtic]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística. http://www.gencat.cat/llengua/informe [Consulta: 26 setembre 2011]

Govern d’Andorra. Servei de Política Lingüística. Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra: situació actual i evolució (1995-2009). [Andorra]: Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans, 2011. ISBN: 978-99920-0-615-3

http://www.catala.ad/ [Consulta: 12 setembre 2011]

Linguapax review. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya, 2011. (Materials; 6) http://www.unescocat.org/fitxer/1976/ Materials6_Lingapax%20Review%20 2010_web.pdf [Consulta: 19 setembre 2011]

Martí i Florit, T. Llibertat i llengua: 100 reflexions sobre el català a les Illes Balears. [Palma de Mallorca]: [Joves de Mallorca per la Llengua], [2010].

Meyerhoff , M.; NAGY, N. (eds.). Social lives in language-sociolinguistics and multi-lingual speech communities: celebrating the work od Gillian Sankoff. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2008. (Im-pact: studies in language and society; 24) ISBN 978-90-272-1863-6 (cart.)

Page 296

Nogué, N. [et al.]. (ed.). Joan Solà: 10 textos d’homenatge. Barcelona: Empúries, 2010. (Biblioteca universal Empúries; 237) ISBN 978-84-9787-662-9 (rúst.)

Pagès i Cassú, D. 500 raons per parlar català. Girona: CCG Edicions, 2011. ISBN 978-84-92718-67-2

Pradilla, M. À. De Política i planificació lingüística: Mirades contemporànies a l’ecosistema comunicatiu català. Benicarló: Onada, 2011. (Biblioteca la nau; 12) ISBN 978-84-15221-07-4

Querol Puig, E. Ser multilingüe o no ser...?: Les representacions de les llengües dels joves barcelonins. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2011.

Ramis Sastre, M. A. (coord.). El català als sectors del comerç i la restauració: estudi sobre la situació del català a sa Pobla, Búger, Campanet, Son Servera, Sant Llorenç, Capdepera i Artà. [Palma de Mallorca]: Consell de Mallorca, [2009]

http://www.conselldemallorca.cat/media/21558/estudisociolinguistic09.pdf [Consulta: 15 setembre 2011]

Recull sintètic dels principals resultats de l’enquesta elaborada pel Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra: situació actual i evolució (1995-2009).

Solé Camardons, J. Falsos mitos y algunas recomendaciones sobre la lengua catalana y la juventud: comunicació presentada al «Encuentro internacional de jóvenes europeos hablantes de lenguas minorizadas/minoritarias: Gasteiz 19-22 de julio de 2011», 2011.

[Solé Camardons, J.; Torrijos, A.]. Els Grups segons els usos lingüístics a Catalunya 2008. [Barcelona]: [inèdit], [2011]. ISBN 84-457-0593-8

Solé Mena, A. Multilingües des del bressol: Educar els fills en diverses llengües. Barcelona: UOC, 2009. (Pedagogia; 147) ISBN 978-84-9788-842-4

Solé Mena, A. Multilingües desde la cuna: educar a los hijos en varios idiomas. Barcelona: UOC, 2010. (Pedagogía; 147) ISBN 978-84-9788-025-1

Strubell, M.; Boix-Fuster, E. (eds.). Democratic Policies for Language Revitalization: the Case of Catalan. Hampshire: Pal-grave Macmillan, 2011. (Palgrave Studies in Minority Languages and Communities) ISBN 978-0-230-28512-5

Unanue, A.; Intzausti, N.; Sarasua, J. (dir.); Arexolaleiba, J. L. (dir.). Cooperativas y euskera: historia y fundamentos de una nueva etapa. Arrasate: Emun Kooperatiba Elkartea; Eskoriatza: Lanki Ikertegia. Mondragon Unibertsitatea, 2002. ISBN 84-607-5942-0

Xarxa Cruscat; Fundacc. Coneixements i usos del català a Catalunya el 2010: dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Barcelona: Fundació d’Audiències de la Comunicació i la Cultura, 2011.

http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/dieta_llengua.pdf [Consulta: 15 setembre 2011]

Page 297

Xornaes sobre normalización llingüística nos conceyoS: (XIXÓN) 2004. Xornaes sobre Normalización Llingüística nos Conceyos: ponencias. Xixón: Ayuntamientu de Xixón. Oficina Municipal de la Llingua, 2006.

Revistes

Contributions to science. Vol. 6 (2010), núm. 1, p. 21-26:

Mira, J.; Seoane, L. F.; Paredes, Á.

Can two languages coexist within the same community of speakers?

http://revistes.iec.cat/index.php/CtS/article/viewFile/44103/44268 [Consulta: 15 setembre 2011]

Current issues in language planning. Vol. 11 (2010), núm. 4:

Obaidul Hamid, M. «Globalisation, English for everyone and English teacher capacity: language policy discourses and realities in Bangladesh», p. 289-310.

Sallabank, J. «Standardisation, prescription and polynomie: can Guernsey follow the Corsican model?», p. 311-330.

Skerrett, D. M. «Cant he Sapir-Whorf hypothesis save the planet? Lessons from cross-cultural psychology for critical language policy», p. 331-340. Rahman, T. «A multilingual language-in-education policy for indigenous minorities in Bangladesh: challenges and possibilities», p. 341-359. Eggington, W. G. «Towards accommodating the ‘tragedy of the commons’ effect in language policy development», p. 360-370.

Heugh, K. «Productive engagement with linguistic diversity in tension with globalised discourses in Ethiopia», p. 378-396.

Ting, S.-H. «Impact of language planning of language choice in friendship and transaction domains in Sarawak, Malaysia», p. 397-412.

Chua, S. K. C. «Singapore’s language policy and its globalised concept of Bi(tri)lingualism», p. 413-429. Baldauf, .R. B.; Kaplan, R. B.; Kamwangamalu, N. «Language planning and its problems», .p. 430-438. Ellis, E.; Gogolin, I.; Clyne, M. «The

Janus face of monolingualism: a comparison of German and Australian language education policies», p. 439-460.

Current issues in language planning. Vol. 12 (2011), núm. 1:

Liddicoat, A. J. «Feminist language planning», p. 1-7.

Pauwels, A. «Planning for a global lingua franca: challenges for feminist language planning in English(es) around the world», p. 9-19.

Miles, K. «Feminist language planning in Sweden», p. 21-33. Bengoechea Bartolomé, M. «Non-sexist Spanish policies: an attempt bound to fail?», p. 35-53.

Abbou, J. «Double gender marketing in

French: a linguistic practice of anti-sexism, p. 55-75.

Ruby Yang, C. C. «Gender representation in a Hong Kong primary English

Page 298

textbook series: thew relationship berween language planning and social policy», p. 77-88.

Heugh, K. «Discourses from without, discourses from within: women, feminism and voice in Africa, p. 89-104.

International journal of the sociology of language (2011), núm. 209: Special Issue: The many faces of language emancipation. ISSN 0165-2516; e-ISSN: 1613-3668.

Journal of language and politics. Vol. 10 (2011), núm. 2, p. 160-181: Fernández Vitores, D. «Subsidiarity breeds contempt: how decentralization of policy decision-making favours a monolingual Europe».

Journal of multilingual & multicultural development. Vol. 32 (2011), núm. 1:

Cincotta-Segi, A. R. «‘The Big ones swallow the small ones’. Or do they? Language-in-education policy and ethnic minority education in the Lao PDR», p. 1-15.

Gu, M. «Language choice and identity construction in peer interactions: insights from a multilingual university in Hong Kong», p. 17-31.

REERSHEMIUS, G. «Reconstructing the past? Low German and the creating of regional identity in public language display», p. 33-54.

38. Kin Tong, H.; Hong Cheung, L. «Cultural identity and language: a proposed framework for cultural globalisation and glocalisation», p. 55-69.

Journal of multilingual & multicultural development. Vol. 32 (2011), núm. 3:

Cline, T. [et al.]. «Young people’s representations of language brokering», p. 207-220. de Keere, K.; Elchardus, M. «Narrating linguistic conflict: a storytelling analysis of the language conflict in Belgium», p. 221-234.

Kobayashi, Y. «Expanding-circle students learning ‘standard English’ in the outer-circle Asia», p. 235-248.

4Lai, M. L. «Cultural identity and language attitudes-into the second decade of postcolonial Hong Kong», p. 249-264.

Martin, E. «Multilingualism and Web advertising: addressing French-speaking consumers», p. 265-284.

Shum, M. S. K. [et al.]. «South Asian students’ Chinese language learning in Hong Kong: motivations and strategies», p. 285-297.

Journal of sociolinguistics. Vol. 15 (2011), núm. 3:

Managan, K. «Koud Zyé: A glimse into linguistic enregisterment on Kréyòl television in Guadeloupe», p. 299-322.

Pietikäinen, S.; Kelly-holmes, H.

The Local political economuy of languages in a Sámi tourism destination: Authenticity and mobility in the labelling of souvenirs

, p. 323-346.

Page 299

Soukup, B. «Austrian listeners’s perceptions of standard-dialect style-shifting: An emperical approach», p. 347-365.

Nagy, N. «Lexical change and language contact: Faetar in Italy and Canada», p. 366-382.

Reershemius, G. «A new role for Low German? Language insertion as bilingual practice in the process of language shift», p. 383-397.

Langage et société (2011), núm. 136: Canut, C. Duchêne, A. (dirs.). Dossier

Monogràfic: «Appropriation politique et économique des langues».

Language in society. Vol. 40 (2011), núm. 1, p. 75-89:

Koven, M. «Comparing stories told in sociolinguistic interviews and spontaneous conversation».

Language in society. Vol. 40 (2011), núm. 2:

Pax Leonard, S. «Relative linguistic homogeneity in a new society: The case of Iceland», p. 169-186.

Schnurr, S.; Chan, A. «Exploring another side of co-leadership: Negotiating professional identities through face-work in disagreements», p. 187-209.

Language policy. Vol. 10 (2011), núm. 1: Kamal Abdelhay, A.; Makoni, B.; Bullock Makoni, S. «The Naivasha language policy: the language of politics and the politics of language in Sudan», p. 1-18.

Evans, S. «Historical and comparative perspectives on the medium of instruction in Hong Kong», p. 19-36.

Pavlenko, A. «Language rights versus speakers’s rights: on the applicability of Western langauge rights approaches in Eastern European contexts», p. 37-58.

Language policy. Vol 10 (2011), núm. 2: Krzyzanowski, M.; Wodak, R. «Political strategies and language policies: the European Union Lisbon strategy and its implications for the EU’s language and multilingualism policy, p. 115-136.

Bale, J. «The Campaign for Spanish language education in the ‘Colossus of the North’, 1914-1915», p. 137-157. Georgiou, V. «Intended and unintended effects of language planning: insights from an orthography debate in Cyprus», p. 159-182.

Marges (2011), núm. 93, p. 106-115: Escribano, P. «El Llibre blanc de la política lingüística del Govern basc».

Papers: revista de sociologia. Vol. 96 (2011), núm. 2, p. 501-514:

Agulló Calatayud, V. «Análisis de la realidad sociolingüística del valenciano»http://ddd.uab.cat/pub/ papers/02102862v96n2p501.pdf [Consulta: 15 setembre 2011]

Revista de Llengua i Dret, núm. 54, Juny 2011:

Page 300

Domènech Vicedo, J. «L’ús del català a les Corts Valencianes. Tria de llengua i de registre dels diputats valencians». http:// www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/re-vista.2011-04-18.0338232971/article.2011-04-18.0255423279/ca [Consulta: 25 setembre 2011]

Branchdell, A. «Avaluació de la política lingüística. El tractament del rus a Estònia i de l’espanyol a Catalunya».

http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2011-04-18.0338232971/article.2011-04-18.3116204579/c [Consulta: 25 setembre 2011]

3. Llocs web

Som escola.cat

Conjunt d’entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu que, arran de les sentències del Tribunal Suprem espanyol que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, s’han organitzat per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa.

http://www.somescola.cat/www/somescola/ca.html [Consulta: 15 setembre 2011]

La Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny

Editorial de la Revista de Llengua i Dret, núm. 54 (desembre 2010) sobre la sentència del Tribunal Constitucional en relació amb l’Estatut d’Autonomia de 2006 i la llengua catalana.

http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/Revista_de_llengua_i_dret [Consulta: 15 setembre 2011]

La llengua catalana i la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. Anàlisi i perspectives

.

Conferència que va tenir lloc el 8 de setembre de 2010 a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans a Barcelona, a càrrec d’Antoni Milian, F. X. Vila i Ferran Requejo.

http://videoteca.iec.cat/entrada.asp?v_ id=82 [Consulta: 15 setembre 2011]