Bibliografia recent d'interès

Autor:Marina Solís
Pàgines:503-512
RESUMEN

Aquesta bibliografia selectiva sobre dret lingüístic i sociolingüística ha estat elaborada a partir de la informació que difonen Linguistlist, la llista de distribució internacional especialitzada (...)

 
CONTENIDO

Page 503

Aquesta bibliografia selectiva sobre dret lingüístic i sociolingüística ha estat elaborada a partir de la informació que difonen Linguistlist, la llista de distribució internacional especialitzada en lingüística i sociolingüística, el ciemen i el Centre de Documentació en Sociolingüística de la Secretaria de Política Lingüística, entre d’altres.

A més, en aquest recull també us oferim un apartat amb una selecció de diferents llocs web, interessants pels seus continguts actuals tant pel que fa al món del dret lingüístic com de la sociolingüística, al qual us convidem a participar amb l’enviament d’enllaços del vostre interès per publicar-los en aquestes pàgines.

Llibres

 1. Dret lingüístic

  Dinstein, Y.; Tabory, M. (eds.). The Protection of minorities and human rights. Dordrecht [etc.]: Martinus Nijhoff, cop. 1992.

  Jackson Preece, J. Minority rights: between diversity and community. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2005. 2º Informe periódico sobre la aplicación en España de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias 2006. [S.l.: Consell d’ Europa], 2006. 2 v. Pons i Parera, E. (2007): La Llengua en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: documentació presentada a la Jornada sobre el nou Estatut d’Autonomia. Barcelona, 8 de juny de 2007. ([S.l: s.n.], 2007).

 2. Sociolingüística

  Akioud, H.; Castellanos, E. Els amazics: una història silenciada, una llengua viva. Valls: Cossetània Edicions, 2007. Analysing citizenship talk: social positioning in political and legal decision- making processes.Amsterdam; Filadelfia: John Benjamins Publishing Company, 2006.

  Arenas i Sampera, J.; Muset i Adel, M. La immersió lingüística: una acció de govern, un projecte compartit. Barcelona: Centre d’Estudis Jordi Pujol, 2007.

  Artigues, A. et al. Perspectives sociolingüístiques a les Illes Balears. Sant

  Jordi de les Salines: Res Publica, 2002. Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català (ed.). Llista d’industrials i productors que etiqueten en català. 10a ed. Barcelona: Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català (adec), 2006.

  Auer, P.; Wei, L. (eds.). Handbook of multilingualism and multilingual communication. Berlín; Nova York: Mouton de Gruyter, cop. 2007.

  Augustin, J-P.; Dallaire, C. (eds.). (2007): Jeux, sports et francophonie: l’exemple du Canada. Pessac: Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine.

  Page 504

  Ávila, R. De la imprenta a la internet: la lengua española y los medios de comunicación masiva. México: El Colegio de México, 2006.

  Baldauf, Jr. R. B.; B. Kaplan, R. (eds.). Language planning and policy inLatin America. Clevedon; Buffalo: Multilingual Matters Ltd., cop. 2007.

  Blampaine, D. (ed.) et al. Le Français en Belgique: une langue, une communauté. Louvain-la-Neuve: Duculot, cop. 1997.

  Bombi, R.; Fusco, F. (eds.). Città plurilingui: lingue e culture a confronto in situazioni urbane = Multilingual cities: perspectives and insights on languages and cultures in urban areas. Udine: Forum Editrice Universitaria Udinese, 2004.

  Castex-Ey, J. F. Estudi de viabilitat d’un marc de difusió de la llengua cata- lana a la Catalunya-Nord: de l’intermunicipal al transfronterer = Étude de faisabilité d’un cadre de diffusion de la langue catalane en Catalogne- Nord. Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana, 2006. Catalan, language of Europe. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament de Vicepresidència, Secretaria de Política Lingüística, DL 2007.

  Cisilino, W. Friulano lingua viva: la comunità linguistica friulana. Udine: Forum, 2006.

  Cunningham, D. et al. Language diversity in the Pacific: endangerment and survival; Clevedon: Multilingual Matters, 2006.

  Da Milano, F. La Deissi spaziale nelle lingue d’europa. Milà: FrancoAngeli, 2005.

  De Bot, K. et al. Language and aging in multilingual contexts. Clevedon:

  Multilingual Matters, 2005. Echenique, M. T.; Sánchez Méndez, J. Las Lenguas de un reino: historia lingüística hispánica. Madrid: Gredos, cop. 2005. El Català, llengua d’Europa. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament de la Vicepresidència, Secretaria de Política Lingüística, DL 2007.

  Franquesa, E. i Sabaté, J. (coords.). Màrqueting lingüístic i consum. Barcelona: Trípodos, 2006.

  Frekko, S. E. Catalan that doesn’t hurt the eyes: linguistic display and linguistic regimentation in Barcelona. Michigan: Universitat de Michigan, 2006.

  Fishman, J. A. Do not leave your language alone: the Hidden Stuatus Agendas within Corpus Planning in Language Policy. Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.

  Garcia, O. Language loyalty, continuity and change: Joshua A. Fishman’sPage 505contributions to international sociolinguistics. Clevedon: Multilingual Matters2006.

  Garcia, O. i Baker, C. (eds.). Bilingual education: an introductory reader.

  Clevedon: Multilingual Matters, 2006. García, O.; Skutnabb-Kangas, T.; Torres-Guzmán, M. E. (eds.). Imagining multilingual schools: language in education and glocalization. Clevedon [etc.]: Multilingual Matters, 2006.

  Greenstein, R. (eds.). Langues et cultures: une histoire d’interface. Paris: Publications de la Sorbonne, 2006. Hadi-Tabassum, S. Language, space and power: a critical look at bilingual education. Clevedon: Multilingual Matters, 2006.

  Harris, R. New ethnicities and language use. Hampshire; Nova York: Pal- grave Macmillan, 2006.

  Hasan, R. The Collected works of Ruqaiya Hasan. London; Oakville, CT: Equinox Pub., 2005.

  Hornberger, N. H. i Pütz, M. Language loyalty, language planning and language revitalization: recent writings and reflections from Joshua A. Fishman. Clevedon: Multilingual Matters, 2006.

  Hourigan, N.; Cormack, M., [eds.]. Minority language media: concepts, critiques and case studies. Clevedon: Multilingual Matters, 2007.

  Jourdan, Ch. i Tuite, K. (eds.). Language, culture, and society: key topics in linguistic anthropology. Cambridge; Nova York: Cambridge University Press, 2006. Katalanish-eine sprache in Europa. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya,

  Departament de la Vicepresidència, Secretaria de Política Lingüística, DL 2007.

  Kurhila, S. Second language interaction. Amsterdam; Filadelfia: John Benjamins, 2006.

  Lleó, C. (eds.) Interfaces in multilingualism: acquisition and representation. Amsterdam; Filadelfia: John Benjamins, 2006. Love, N. Language and history: integrationist perspectives. Londres; Nova York: Routledge, 2006. Macedo, D. P.; Dendrinos, B.; Gounari, P. Lengua, ideología y poder: la hegemonía del inglés. Barcelona: Graó, 2005.

  Magrinyà, J. Retrat sociolingüístic de la zona eslovenòfana de l’Estat italià. Barcelona: Ciemen: Mercator, 2006. Mar-Molinero, C.; Stewart, M. (eds.). Globalization and language in the Spanish-speaking world: macro and micro perspectives. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2006.

  Monreal, J. Usos lingüístics dels ens empresarials i de l’administració en laPage 506publicitat a la premsa generalista diària a Catalunya. Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2006.

  Monteagudo, H.; Lorenzo, A. (dirs.). A Sociedade galega e o idioma: a evolución sociolingüística de Galicia (1992-2003). [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega, 2005. Oberts al català: guia per instal·lar-se comercialment en català. Barcelona: Confederació de Comerç de Catalunya: Generalitat de Catalunya, 2007. ‹http://www.confecomercat.es/indfrtemp4.htm›

  Òmnium Cultural. Les altres llengües a Lleida: mapa lingüístic de Lleida.

  Lleida: Òmnium Cultural, 2006. Omonivi, T.; White, G. (eds.). The Sociolinguistics of identity. London; Nova York, NY: Continuum, cop. 2006. Ostler, N. Empires of the word: a language history of the world. New York

  [etc.]: Harper Perennial, 2006. Pagès, D. (ed.). El Català perseguit. Barcelona: Ara Llibres, 2007. Parlem-nos. Sabadell: Consorci per a la Normalització Lingüística, 2007. Pavlenko, A. (ed.). Bilingual minds: emotional experience, expression and representation. Clevedon: Multilingual Matters, 2006.

  Plataforma per la Llengua. Què faig si...?: alguns suggeriments que poden ésser útils per afrontar situacions quotidianes pel que fa a l’ús del català. Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2006.

  Pueyo, M. La Política lingüística com a política social: el paper de les llengües en una societat oberta. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament de la Vicepresidència, Secretaria de Política Lingüística, 2007.

  Riera, A. et al. Granollers: observatori sociolingüístic: cinc anys d’enquestes a 4t d’ESO. [Granollers]: [Ajuntament de Granollers], 2006.

  Rubdy, R. i Saraceni, M. (ed.). English in the world: global rules, global roles. Londres; Nova York: Continuum, 2006.

  Sture Ureland, P. Integration of european language research. Berlín: Logos, 2005.

  Trifone, P. (ed.). Lingua e identità: una storia sociale dell’italiano. Roma: Carocci, 2006.

  Vinagre, M. El cambio de código en la conversación bilingüe: la alternancia de lenguas. Madrid: Arco Libros, 2005.

  Revistes

  Enxarxa’t: revista de la xarxa de dinamització lingüística de la UB. [Barcelona] (2007), núm. 10. ‹http://www.ub.es/enxarxat/10/index.php›

  Page 507

  Conté: — Verdaguer, A.; Rojas, L. «Entrevista a Miquel Pueyo», p. 7-9. — Mateu, N. «Immigració, llengua i universitat», p. 14-17.

  Escola catalana [Barcelona] (2007), núm. 441.

  Conté: — «El català… ¿llengua vehicular?», p. 6-36. — Equip de Mestres de Parvulari del ceip Mossèn Joan Batlle.

  L’Aprenentatge de l’expressió oral de la llengua catalana a parvulari

  , p. 37-39.

  — Le Bihan, J. P. «¿Immersió? ¿Ús del català? Cap a la naturalitat», p. 45-48.

  — Cobos, M.; Feu, M. T. «Ensenyar i aprendre llengua a “La Monjoia”», p. 49-53.

  — Parra, L.; Pérez-Maldonado, A.; Rodríguez, S. «Ensenyar anglès en un context català», p. 54-55.

  — Verge Caballer, J. A. «Accions per incentivar l’ús del català», p. 56-57.

  International Journal of the Sociology of Language (2007), núm. 183.

  Conté: — Marti, R.; Nekvapil, J. [eds.]. «Small and large slavic language in contact».

  — Nábelková, M. «Closely-related languages in contact: Czech, Slovak, “Czechoslovak”», p. 53-73.

  — Nekvapil, J. «On the relationship between small and large Slavic languages», p. 141-160.

  International Journal of the Sociology of Language (2007), núm. 184.

  Número dedicat a la sociolingüística de les àrees bilingües, en concret el cas del castellà a l’Estat espanyol.

  Conté: — Andrés, R. «Linguistic borders of the Western Peninsula», p. 121-138.

  — Blas Arroyo, J. L. «Spanish and Catalan in the Balearic Islands», p. 79-93.

  — Etxebarria Arostegui, M. «Sociolinguistics of Spanish in the Basque Country and Navarre», p. 37-58.

  — Fort i Cañellas, M. R. «Sociolinguistics on the Aragon-Catalonia- border», p. 109-119.

  Page 508

  — Gimeno Menéndez, F. «Spanish and Catalan in the Community of

  Valencia», p. 95-107. — Moreno Fernández, F. «Social remarks on the history of Spanish», p. 7-20. — Moreno Fernández, F. «Speaker statistics in Spain», p. 139-154. — Ramallo, F. F. «Sociolinguistics of Spanish in Galicia», p. 21-36. — Vila Pujol, M. R. «Sociolinguistics of Spanish in Catalonia», p. 59-77.

  Journal of Language and Social Psychology. Vol. 26 (2007), núm. 2, p. 182-203.

  Conté: — Rubenfeld, S.; Clément, R.; Vinograd, J. «Becoming a cultural intermediary: a further social corollary of second-language learning».

  Language policy. Vol. 6 (2007), núm. 2.

  Conté: — Wright, S. «The Right to speak one’s own language: reflections on theory and practice»., p. 203-224.

  Language problems & language planning. Vol. 31 (2007), núm. 1.

  Conté: — De Schutter, H. «Language policy and political philosophy. On the emerging justice debate». p. 1-23.

  Llengua i Ús: revista tècnica de política lingüística [Barcelona] (2007), núm.38.

  Conté: — Ardanuy Peris, J. «CINC. Una marca necessària», p. 4-6. — Romagosa, M. «Els plans d’acolliment lingüístic 2006», p. 7-11. — Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, Consorci per a la Normalització Lingüística. «Català a taula», p. 12-14. — Bonet, G.; Calm, M. «Tecnologia, universitat i llengua: recursos tecnològics, en català, desenvolupats per les universitats», p. 15-22. — Alonso Martín, J. A. «Els sistemes de traducció automàtica», p.23-32.

  — Bover, J.; Colomer, R. «Primeres normes UNE en català», p. 33-37. — Rabella i Ribas, J. A. «Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal», p. 38-40.

  — Blas, M. de. et al. «Projecte Restad. Recursos de suport a la traducció automatitzada aplicats a la docència», p. 41-46.

  Page 509

  — Esteban, J. «Parlar una llengua d’ús social... (1)», p. 47-55. — Escola, A. et al. «L’acolliment lingüístic al CNL de Barcelona: aprenentatge i coneixement de l’entorn», p. 56-61.

  — Simó Solsona, M.; Solé Camardons, J.; Torrijos, A. «Principals resultats de l’avaluació de la campanya “El català va amb tu”», p. 62-68. — Mayans, P. «Ressenya: “Alguerès 1 i Alguerès 1 / Guia didàctica”», p. 69-70. — Fontova i Hugas, G. «Ressenya: “Directrius per a l’accessibilitat del contingut web, versió 1.0”», p. 71-72.

  — Claveguera i Espona, M. M. «Ressenya: “Mundialització, interculturalitat i multilingüisme”», p. 72.

  — Genovès, I. «Ressenya: “Màrqueting lingüístic i consum”», p. 73.

  Llengua, societat i comunicació: revista de sociolingüística de la Universitat de Barcelona (2007), núm. 5. ‹http://www.ub.edu/cusc/LSC_set.htm› Número dedicat als estudis actuals en l’adquisició de segones llengües. Conté:

  — Muñoz, C., Celaya, M. L. «“When I have holidays”: influència entre llengües i producció escrita. Un estudi amb aprenents adults d’anglès com a llengua estrangera», p. 4-12.

  — Navés, T. «Per aprendre anglès, com més aviat, millor?: l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera», p. 13-19.

  — Pérez Vidal, C. «Les estades a l’estranger i l’adquisició de la llengua i cultura», p. 20-26.

  — Gilabert Guerrero, R. «L’aprenentatge de llengües mitjançant tasques pedagògiques», p. 27-33.

  — Grup de Recerca Laela. «L’ensenyament/adquisició de segones llengües des d’una perspectiva pragmaticodiscursiva», p. 34-41.

  Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en

  Ciències de Catalunya (2007), núm. 128, p. 9-13. Monogràfic dedicat a la situació de la llengua catalana. Conté:

  — Sorolla Vidal, N. «L’evolució sociolingüística als territoris de llengua catalana des dels anys noranta fins a l’actualitat», p. 14-33. — Arenas i Sampera, J. «Una escola per viure, una llengua per a la vida», p. 34-49.

  — Marí, I. «Un Estatus jurídic igualitari per a la llengua catalana», p. 50-62.

  Page 510

  — Camps, J. et al. «Reflexions a l’entorn de l’ús del català a l’IES Joan Oró de Martorell», p. 63-75.

  Revista de Llengua i Dret [Barcelona] (2007), núm. 47.

  Conté: — Esteban, E.; Esteban, P. «El concepto de exceso de poder en el derecho administrativo francés: apología y decadencia de un mito jurídico-lingüístico», p. 15-41.

  — Brugnoli, P. «Il testo giuridico, apolide in una tipologia dei testi?

  Alcune riflessioni», p. 43-59. — Rull Muruzàbal, X. «Presència del llenguatge jurídic i administratiu andorrà en la segona edició del “Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans”», p. 61-78.

  — Taranilla García, R. «“Con cuentos a la policía”: las secuencias narrativas en el acta de declaración policial», p. 79-111.

  — Martí Mestre, J. «El registre juridicoadministratiu català al segle XVII. L’obra de Josep Llop», p. 113-141.

  — Argelaguet i Argemí, J. «La qüestió lingüística en els primers passos del procés de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (1999-2003)», p. 145-181.

  — Pons i Parera, E.; Pla Boix, A. M. «La llengua en el procés de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (2004-2006)», p. 183- 226.

  — Caminal i Badia, M. «La reforma dels estatuts i la llengua catalana», p. 227-245. — Corretja i Torrens, M. «La projecció supraterritorial de la llengua catalana en el nou Estatut d’autonomia de Catalunya», p. 247-264. — Barceló i Serramalera, M. «Els drets lingüístics com a drets públics estatuaris», p. 265-286.

  — Crehuet, E. «Llengua i notariat», p. 287-306.

  — Milian i Massana, A. «El règim jurídic de la llengua catalana amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 1979: balanç i perspectives», p. 307-351. — Areny i Cirilo. M. D. «L’acomodació de la població escolar amazigòfona a Catalunya», p. 353-385.

  — Vila i Moreno, F. X. et al. «Sense accents? Les contradiccions de l’estàndard oral en els doblatges catalans de pel·lícules d’animació», p. 387-413.

  Page 511

  Llocs web

  En aquest número donarem a conèixer alguns enllaços interessants pel que fa a la celebració de la Fira de Frankfurt 2007, en què la cultura catalana ha estat la convidada d’honor.

  Institut Ramon Llull / Fira del Llibre de Frankfurt

  ‹http://www.frankfurt2007.cat/› La cultura catalana, convidada d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007. Katalanische kultur, ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2007.

  Òmnium Cultural. Sobre la presència catalana a la Fira de Frankfurt

  ‹http://www.omnium.cat/media/5780.pdf›

  L’altra Fira de Frankfurt - VilaWeb TV

  ‹http://www.vilaweb.tv/?video=4979› Discurs íntegre de l’escriptor Quim Monzó a la cerimònia inaugural de la Fira del Llibre de Frankfurt: «Els explicaré un conte...»