Bibliografia recent d'interès

Autor:Marina Solís
Càrrec:consultora de política i planificació lingüístiques de la Universitat Oberta de Catalunya
Pàgines:250-256
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 250

Aquesta bibliografia selectiva sobre dret lingüístic, sociolingüística i política i planificació lingüístiques ha estat elaborada principalment a partir de la informació que difonen Linguistlist (http://www.linguistlist.org ) --la llista de distribució internacional especialitzada en lingüística i sociolingüística, el CIEMEN (http://www.ciemen.org/ ) i el Centre de Documentació (http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat ) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

A més, en aquest recull també us oferim un apartat amb una selecció de diferents llocs web d’interès per l’actualitat dels seus continguts.

1 Dret lingüístic

Llibres i articles

MILIAN I MASSANA, Antoni (ed.);ARZOZ, Xabier [et al.]. Language law and legal challenges in mediumsized language communities: a comparative perspective. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals, Institut d'Estudis Autonòmics, 2012. (Col·lecció Institut d'Estudis Autonòmics; 82) ISBN 9788439388968

MILIAN I MASSANA, Antoni (coord.). [et al.]. Drets lingüístics, de debò?: els drets lingüístics en les actuacions administratives i en determinades activitats supervisades per les administracions: seminari, Barcelona, 2 de desembre de 2011. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals, Institut d'Estudis Autonòmics, 2012. (Col·lecció Institut d'Estudis Autonòmics; 81), (Institut d'Estudis Autonòmics (Col·lecció); 81) ISBN 9788439389279

2 Sociolingüística i Planificació Lingüística

Llibres

Amb el català, xuta i gooool!: Guia d'acollida lingüística al món de l'esport [en línia]. Barcelona: Fundació FC Barcelona: Plataforma per la Llengua, cop. 2012.

https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/3485/Guia_esport-def.pdf [Consulta: 15 d’abril de 2013]

Page 251

BASTARDAS i Boada, Albert. Language and identity policies in the "glocal" age : New processes, effects, and principles of organization. Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics, 2012. (Col·lecció Institut d'Estudis Autonòmica; 50)

ISBN 9788439389880

CERCLE CATALÀ DE NEGOCIS. El català: una llengua perseguida durant 4 segles [en línia]. Barcelona: Cercle Català de Negocis, 2012. (Estudis i informes / Centre Català de Negocis Informes. Desembre 2012) http://www.xdbncat.cat/Files/64778/121208-El-catala-una-llengua-perseguida.pdf [Consulta: 15 d’abril de 2013]

DURANTI, Alessandro; OCHS, Elinor; SCHIEFFELIN, Bambi (ed.). The Handbook of language socialization.

Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012. (Blackwell handbooks in linguistics) ISBN 9781405191869

Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008: anàlisi. Volum II : Els factors clau de les llengües a Catalunya: edat, ocupació, classe social, lloc de naixement, territori i aprenentatge de català [en línia], Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística, 2013

ISBN 978-84-393-8972-9.

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/BTPL/arxius/9_EULP_2008.pdf [Consulta: 15 d’abril de 2013]

HERNANDEZ-CAMPOY, Juan Manuel; CAMILO CONDE-SILVESTRE, Juan. The Handbook of historical sociolinguistics. Malden, MA: John Wiley & Sons Inc., 2012. (Blackwell handbooks in linguistics); (Blackwell handbooks in linguistics)

ISBN 9781405190688 (cart.)

KAPLAN, Robert B.; BALDAUF Jr., Richard (ed.). Language planning in the Asia Pacific: Hong Kong, Timor Leste and Sri Lanka. London; New York: Routledge, 2011.

ISBN 9780415618519 (cart.)

Memòria ... : principals línies treballades [en línia]. Plataforma per la Llengua. Barcelona: la Plataforma. http://www.plataforma-llengua.cat/doc/memoria2007.pdf [Consulta: 15 d’abril de 2013]

MESTHRIE, Rajend (ed.). The Cambridge handbook of sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. (Cambridge handbooks in language and linguistics)

ISBN 9780521897075 (hbk.)

MULLER, Janet. Language and conflict in Northern Ireland and Canada: a silent war. Hampshire: Palgrave MacMillan, 2010. (Palgrave Studies in Minority Languages and Communities)

ISBN 9780230230651

O'ROURKE, Bernadette. Galician and Irish in the European Context: Attitudes towards Weak and Strong Minority Languages. Hampshire: Palgrave MacMillan, 2011. (Palgrave Studies in Minority Languages and Communities)

ISBN 9780230574038

Page 252

PLATAFORMA PER LA LLENGUA. A l'empresa, en català. Un mercat d'oportunitats. Manual per a unes bones pràctiques lingüístiques a l'empresa [en línia]. Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2012.

https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/2620/plataforma_manual_Finalb.pdf [Consulta: 27 març de 2013]

PLATAFORMA PER LA LLENGUA. Informecat 2013: 50 dades sobre la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2013

https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/3496/InformeCAT-2013-WEB.pdf [Consulta: 15 d’abril de 2013]

[SOLÉ, Joan (coord. Gral.); TORRIJOS, Anna, MARTÍNEZ, Montserrat (coord. Tècnica)]. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2008: anàlisi: Volum II: Els factors clau de les llengües a Catalunya: edat, ocupació, classe social, lloc de naixement, territori i aprenentatge de català [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística, 2013. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 9 Dades i estudis);

ISBN 9788439389729

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/BTPL/arxius/9_EULP_2008.pdf [Consulta: 15 d’abril de 2013]

SWAAN, A. de. Words of the world: the global language system. Malden, Mass.: Polity Press, 2001. ISBN 0745627471; ISBN 074562748X (rúst.)

VILA I MORENO; F. Xavier; SALVAT, Eulàlia (ed.). Noves immigracions i llengües: Actes del 18è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona; Agrupación de Editores y Autores Universitarios, 2013. (Lingüística catalana; 18)

ISBN 9788494079672

VILA I MORENO, F. Xavier (ed.). Survival and development of language communities: prospects and challenges. Bristol: Multilingual Matters, 2013. 218 p.

ISBN 978-1-84769-834-6.

Revistes

Language policy [Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publisher]. Vol. 11 (2012), núm. 3. Conté:

WARHOL, Larisa. "Creating official language policy from local practice: the example of the Native American Language Act 1990/1992", p. 235-252.

BATTERBURY, Sarah C.E. "Language justice for Sign Languages Peoples: the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities", p. 253-272.

Language policy [Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publisher]. Vol. 11 (2012), núm. 4. Conté:

ORMAN, Jon. "Language and the "new" African migration to South Africa: an overview and some reflections on theoretical implications for policy and planning", p. 301-322.

WALSH, John. "Language policy and language governance: a case-study of Irish language legislation", p. 323-341.

KRISTINSSON, Ari Páll. "Language management agencies counteracting perceived threats to tradition", p. 343-356.

Llengua i ús [Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya], núm. 52 (2n sem. 2012)

Page 253

Conté:

SANTAMARIA, Josep. "2012: un any de commemoracions", p. 1.

LÓPEZ-FERNÁNDEZ, Olatz. "L’ús del portafolis europeu de les llengües en versió electrónica (ePEL+14) en l’aprenentatge formal i no formal de la llengua i cultura catalanes" [en línia], p. 2-8.

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/260868/348071 [Consulta: 15 d’abril de 2013] ARDANUY, Joan Josep; NOVELL, Mar, GIRBAU, Marçal. "De la idea a la realitat. Cinc edicions de la Mòstra de Cinèma Occitan" [en línia],p. 9-12.

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/260870/348073 [Consulta: 15 d’abril de 2013] FARRANDO CANALS, Pere. " L’espai dur: un refinament invisible" [en línia], p. 13-22.

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/260891/348090 [Consulta: 18 d’abril de 2013]

SOLÉ CAMARDONS, Joan. " Com es poden caracteritzar els usos lingüístics?" [en línia], p. 23-28.

http ://www.raco.cat/index.php/llenguaus/article/view/260893/348091 [Consulta: 18 d’abril de 2013] FARGAS, Xavier. "Petit atles lingüístic del domini català" [ressenya] [en línia], p. 29-31.

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/260894/348092 " Com es poden caracteritzar els usos lingüístics?"

AYMÀ AUBEYZON , Josep Maria. "El català em sedueix. 53 reflexions de Tallers per la Llengua per viure millor en català" [ressenya] [en línia], p. 32-34.

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/260894/348094 [Consulta: 18 d’abril de 2013] BONET, Sebastià. " Les gramàtiques vuitcentistes de Fabra i la Gramática de la lengua catalana de 1912" [en línia], p. 35-38.

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/260900/348097 [Consulta: 18 d’abril de 2013] PEREA, MARIA PILAR. "El Diccionari català-valencià-balear: Perspectiva, present i prospectiva" [en línia], p. 39-48.

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/260902/348098 [Consulta: 18 d’abril de 2013] -PITARCH, Vicent. "80 anys de les Normes de Castelló" [en línia], p. 49-54. http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/260904/348099 [Consulta: 18 d’abril de 2013] VILLATORO, Vicenç." Deu anys de l’Institut Ramon Llull. Experiències i expectatives en la projecció exterior de la llengua i de la cultura catalanes" [en línia], p. 55-59. http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/260907/348101 [Consulta: 18 d’abril de 2013]

Llengua nacional [Barcelona: Associació Llengua Nacional], núm. 81. (IV trimestre 2012) Conté:

FITÉ, Marcel. "Independència i llengua", p. 12-14.

JOAN I MARÍ, Bernat. "Catalunya, nou Estat europeu: oficialitat asimètrica", p. 15-16. ALENTÀ, Josep M. "Els orígens del nom de Catalunya", p. 21-22.

JANÉ, Albert. "Les el?lipsis", p. 31-34.

RUAIX I VINYET, Josep. "És admissible "cap" en lloc de "gens de"?", p. 35-37.

TODA I BONET, Agnès. "Entrevista a Isidor Marí: El català i els Països Catalans, ara", p. 39-41.

Conté:

FERRAN LARRAZ, Elena: "Inferir la funció pràctica del negoci, un requisit fonamental per a la comprensió de documents jurídics per al llec. El trust deed, un estudi de cas".

http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2012-03-19.9439859577/Inferir_la_funcio_practica_del_negoci__un_requisit_fonamental_per_a_la_comprensio_de _documents_juridics_pel_llec._El_trust_deed__un_estudi_de_cas/ca [Consulta: 24 d’abril de 2013]

Page 254

CAROLINA MARCHESE, Mariana: "El discurs legal-normatiu com a praxis social. Anàlisi crítica de les lleis sobre habitatge per a habitants de la Ciutat de Buenos Aires en situació de pobresa". http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2012-0319.9439859577/El_discurs_legal_normatiu_com_a_praxis_social._Analisi_critica_de_les_lleis_sobre_h abitatge_per_a_habitants_de_la_Ciutat_de_Buenos_Aires_en_situacio_de_pobresa/ca

VARGAS-URPÍ, Mireia: "Els continguts jurídics del web d’acollida de la Generalitat de Catalunya: estudi comparatiu de les versions catalana, anglesa i xinesa".

http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2012-03-19.9439859577/article.2012-03-19.0325603046/ca [Consulta: 24 d’abril de 2013]

MAGALDI, Núria: "Els drets lingüístics a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans"

POGGESCHI, Giovanni: "L'ús de les llengües regionals i minoritàries a l'Administració pública i els compromisos de l'Article 10 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries" http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2012-03-19.9439859577/The_Use_of_Regional_and_Minority_Languages_in_Public_Administration_and_the_Un dertakings_of_Article_10_of_the_European_Charter_for_Regional_or_Minority_Languages_/ca [Consulta: 24 d’abril de 2013]

SOLER-CARBONELL, Josep: "Els reptes de les llengües mitjanes a Catalunya i Estònia en l’era glocal. Una perspectiva comparada de les ideologies lingüístiques dels seus parlants"

http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2012-03-19.9439859577/article.2012-04-10.6639017674/ca [Consulta: 24 d’abril de 2013]

Treballs de sociolingüística catalana [València: Eliseu Climent], núm. 22 (2012)

Conté:

MARÍ, Isidor. "Els usos lingüístics: tres consideracions sobre la delimitació conceptual, la consolidació i la modificabilitat" [en línia], p. 17-26.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000055.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

TORRES, Joaquim. "L'evolució dels usos privats a Catalunya del 1997 al 2008" [en línia], p. 27-40. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000056.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

FABÀ, Albert. "L’evolució dels usos professionals a Catalunya del 1997 al 2008" [en línia], p. 41-58. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000057.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

AYMÀ AUBEYZÓN, Josep Maria. "Els usos interpersonals o privats a Catalunya. Balanç i perspectives de futur" [en línia], p. 59-72. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000058.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

BASTARDAS I BOADA, Albert. "El català i els joves: propostes de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana" [en línia], p. 77-92.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000060.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

Page 255

BRETXA, Vanessa; VILA I MORENO, F. Xavier. "Els canvis sociolingüístics en el pas de primària a secundària: el projecte RESOL a la ciutat de Mataró" [en línia], p. 93-118.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000061.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

PRADILLA, Miquel Àngel; TORRES-PLA, Joaquim. "Característiques demolingüístiques dels joves de Catalunya a finals de la primera dècada del segle XXI" [en línia], p. 119-134.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000062.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

PALAU I PUIG, Carles. "Experiències per a l'extensió de l'ús del català en l'educació en el lleure. El Taller d'educació per la llengua" [en línia], p. 137-145.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000063.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

FULLANA MARTÍNEZ, Gerard. "Llengua i modernitat: comunicació i ús educatiu i social del català. L'experiència d'Escola Valenciana" [en línia], p. 147-151.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000064.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

FLUXÀ, Paula. "Trobades entre joves autòctons i joves nouvinguts per crear un entorn que estimuli l'ús de la llengua" [en línia], p. 153-159.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000065.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

SOUTO GONZÁLEZ, Marta. "Duplo R. Experiencia de dinamización lingüística para a poboación xuvenil viguesa" [en línia], p. 163-169.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000066.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

SAGARDIA IRAUNDEGI, Odei; SUSPERREGI OLAIZOLA, Izaro. "Programes per promoure l'ús del basc en l'àmbit del temps lliure infantil i juvenil" [en línia], p. 171-175.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000067.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

GENDRAU I JULIÀ, Lluís. "Joves, mitjans de comunicació i consum cultural" [en línia], p. 179-188. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000068.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

RODRÍGUEZ VALLVERDÚ, Judith. "Joves i ràdio: l'experiència del Grup Flaix" [en línia], p. 189-197. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000069.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

ARDANUY, Juanjo. "El projecte "Canto sense vergonya"" [en línia], p. 199-205.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000070.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

BLAY, Pep. "Literatura i rock: el català mola?" [en línia], p. 209-218.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000071.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

TIDOR, Raül. "Joves i televisió: l'experiència de Televisió de Catalunya" [en línia], p. 219-223.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000072.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

GRAU I ELIAS, Oriol. "El català mola si mola el que fem en català... o no" [en línia], p. 225-230.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000073.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

BOIX-FUSTER, Emili. "Entrevista a Modest Reixach (1931-2011)" [en línia], p. 233-247.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000074.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

Page 256

SASTRE, Bàrbara. "Integració lingüística de la població alemanya resident a Mallorca" [en línia], p. 249-269.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000075.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

MONTEAGUDO, Henrique. "Sociolingüística galega. Problemas e pescudas" [en línia], p. 271-286. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000076.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

BOIX-FUSTER, Emili. "Català o castellà amb els fills?: La transmissió de la llengua en famílies bilingües a Barcelona" [ressenya], [en línia], p. 289-293.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000077.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

BOIX-FUSTER, Emili; TORRENS GUERRINI, Rosa M. (ed.). "Les llengües al sofà: El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana" [ressenya], [en línia], p. 294-300.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000078.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

RIERA GIL, Elvira. "Ètica, política i diversitat lingüística: per una política lingüística responsable" [ressenya], [en línia], p. 301-303.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000079.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

PRADILLA, Miquel Àngel. "De política i planificació lingüística: Mirades contemporànies a l'ecosistema comunicatiu català" [ressenya], [en línia], p. 304-308.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000080.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

STRUBELL, Miquel; BOIX-FUSTER, Emili (ed.). "Democratic policies for language revitalisation: The case of Catalan" [ressenya], [en línia], p. 309-312.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000081.pdf [Consulta: 29 març de 2013]

VILA I MORENO, F. Xavier; GOMÀRIZ, Eva (col?l.). "Estudis de demolingüística. Actes de la Primera Jornada de Demolingüística de la Xarxa CRUSCAT" [ressenya], [en línia], p. 313-316. http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/54792/pdf_406 [Consulta: 29 març de 2013]

3 Llocs web

Projecte de Jurisprudència (IUSLING)

http://130.206.88.7/sjuridiques /

Projecte per elaborar una pàgina web i un llibre de jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem relativa al règim jurídic de les llengües a Catalunya i a l'Estat espanyol. En col·laboració amb la Xarxa CRUSCAT i el suport de la Direcció General de Política Lingüística.