Sr. Antoni Vaquer Aloy, President del Jurat d'Expropiació de Catalunya, Secció de Lleida

Páginas:4-5
RESUMEN

Currículum.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 4

Currículum

Llicenciat en dret amb premi extraordinari per la Universitat de Barcelona (1988).

Professor ajudant de dret civil, Universitat de Barcelona (1988).

Professor titular interí de dret civil,

Universitat de Barcelona (1991).

Doctor en dret amb premi extraordinari, Universitat de Barcelona (1992).

Premi Ferrer i Eguizábal (1992).

Professor titular interí de dret civil,

Universitat de Lleida (1992).

Professor titular de dret civil, Universitat de Lleida (1995).

Magistrat Suplent de l'Audiència Provincial de Lleida (1998-...).

Adjunt a la Secretaria General de la Universitat de Lleida (1999-2001).

Becari de la Fundació Alexander von Humboldt (2001).

Catedràtic de dret civil (2002).

Director del departament de dret privat (2002-...).

Membre del European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis-group).

Advisor to the working team on rental of movable property, Study Group on a European Civil Code.

Advisor to the working team on donation of movable property, Study Group on a European Civil Code.

Membre del Consell Consultiu de la UdL (2004-...).

Becari de la Fundació Alexander von Humboldt (2004).

President del Jurat d'Expropiació de Catalunya, secció de Lleida (des del 2005).

Vocal del Ple de la Comissió de Codificació de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya (des del 2007).

-Quin és l'àmbit territorial de competències del Jurat d'expropiació?

-Són les expropiacions fetes per les administracions públiques catalanes dins de l'àmbit provincial de Lleida.

-El Jurat d'expropiació com a òrgan administratiu a quin Departament de la Generalitat està adscrit?

-Aquest òrgan no depèn de la Generalitat. El Jurat d'Expropiació de Catalunya és un òrgan independent, que tanmateix, per al seu bon funcionament administratiu, està adscrit al Departament de Governació. Essent un òrgan, és independent de la Generalitat, no hi ha cap mena de relació de dependència jeràrquica. En virtut de l'adscripció, les reunions del Jurat tenen lloc a la seu de Governació a Lleida.

-El Departament de Governació dóna el suport necessari i les eines per a l'actuació del Jurat?

-La funcionària que tenim assignada depèn funcionalment del Departament de Governació, però el Jurat com a tal, hi insisteixo, no depèn ni d'aquesta Conselleria ni de la Generalitat.

-Àmbit territorial sobre que té competències la Generalitat i les administracions locals i les expropiacions sobre terrenys de caràcter estatal també té competències?

-...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA