Visita del Ministre de Justícia en l'acte commemoratiu del 150è aniversari de la Llei del Notariat

Páginas:154-155
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 154

El passat 8 d’octubre, el Col·legi va acollir l’acte de commemoració del 150è aniversari de la Llei del Notariat, que va comptar amb la presència del Ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, el qual va presidir un acte que va constituir un reconeixement a la Llei degana del Notariat però, sobretot, a la professió notarial.

En el transcurs de la seva intervenció, el Minis-tre va afirmar amb contundència que «el Notariat en cap cas no es pot considerar una professió susceptible de ser liberalitzada» i va mostrar «la nostra oposició més frontal a qualsevol iniciativa en aquesta direcció». A més a més, va assegurar que «la seguretat jurídica constitueix un factor de competitivitat fonamental», i va destacar que són els notaris els que la fan possible. Quant als temes legislatius oberts, el Ministre va afirmar que «la nostra intenció és ampliar les funcions i les competències dels notaris, i una prova d’això és l’Avantprojecte de Llei de Jurisdicció Voluntària», en què «se’ls reconeixerà la capacitat de tramitar una sèrie d’expedients en dret mercantil, drets reals, obligacions i successions». Finalment, el Ministre va recordar l’article 1r de la Llei del Notariat i va concloure que «el Notariat és un cos de funcionaris únic, d’elevada preparació jurídica i professional, que estic segur que continuarà prestant a la societat el servei que millor el caracteritza i justifica: la seguretat, l’estabilitat i la certesa».

Per la seva banda, la Consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, va manifestar la seva satisfacció pels resultats oferts pels concursos coordinats amb la Direcció General i, en aquesta mateixa línia de col·laboració, va afirmar la seva voluntat de modificar coordinadament la Demarcació. «Després de l’última revisió, el 2007 -va afirmar-, s’ha constatat que el 15 % de les places sempre estan vacants». Així mateix, la Consellera va ressaltar la implicació del Notariat en la «defensa, la recuperació, l’arrelament i el desenvolupament del Dret Civil català» i va voler deixar constància de les bones relacions existents a Catalunya entre notaris i registradors.

En la seva intervenció, el Degà del Col·legi, Joan Carles Ollé, va reivindicar la necessària plasmació legal del control de legalitat notarial i va reclamar, si és...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA