• Revista de Llengua i Dret

Editorial:
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Fecha publicación:
2009-09-08
ISBN:
0212-5056

Últimos documentos

 • El futur de les llengües en l'era digital: Oportunitats i bretxa lingüística

  En aquest article reflexionem sobre com impactarà la revolució digital en la supervivència de les llengües en un futur no gaire llunyà. Si una cosa tenim clara és que el llenguatge humà serà el mitjà de comunicació predominant entre les persones i la tecnologia i entre les persones i el coneixement col·lectiu i la informació del món sencer. Efectivament, l’ús d’una llengua o d’una altra determina la quantitat d’informació a la qual es pot accedir, així com els serveis disponibles. La clau és el bagatge tecnològic amb què les diferents llengües s’enfronten al repte digital. La riquesa dels recursos tecnològics de cada llengua afectarà crucialment les seves possibilitats d’arribar amb bona salut al segle XXII. Les llengües en risc més immediat, evidentment, són aquelles afectades per la “...

 • Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2018

  El text recull les disposicions amb contingut relacionat amb usos lingüístics publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el primer semestre de 2018

 • Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2018

  Recull de les disposicions aparegudes al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en matèria de drets lingüístics durant el primer semestre de 2018

 • Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2018

  El text recull les resolucions del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i del Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant el primer semestre de 2018

 • Crònica legislativa de l'Aragó. Primer semestre de 2018

  El text recull les novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua a l'Aragó, aprovades el primer semestre de 2018

 • Crònica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2018

  La crònica recull les novetats normatives en matèria lingüística a la Comunitat Foral de Navarra publicades entre gener i juny de 2018. En aquest període cal destacar l'aprovació del nou decret que regula els criteris d'ús i d'expressió gràfica de les denominacions oficials dels nuclis de població de Navarra, les modificacions puntuals en la plantilla orgànica de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra i dels seus organismes autònoms, incloent-hi places que requereixen el coneixement de l'euskera, i l'aprovació del reglament de provisió de llocs de treball del Personal d'Administració i Serveis de la Universidad Pública de Navarra. Així mateix, s'ha publicat la nova Llei foral de contractes públics, que inclou la incentivació del coneixement de l'euskera en els serveis d'atenci...

 • Presentació de la directora

 • Crònica legislativa de Galícia. Primer semestre de 2018

  La política lingüística autonòmica està instal·lada en l'atonia. Se'n pot assenyalar poc en aquest semestre més enllà de la reiteració de convocatòries de subvencions rutinàries i la repetició d'anuncis d'actuacions ajornades successivament. Sense producció normativa d'interès, aquest és un període més de pols lànguid. Només la publicació de l'Informe sobre a prestación do servizo de normalización lingüística pola administración local en exercicio de competencia propia, amb el qual la Xunta vol resoldre els dubtes creats per la LRSAL sobre les competències locals en relació amb el manteniment de serveis municipals de normalització lingüística, mereix ser ressenyada en aquest període

 • La política lingüística del segle XXI: Internet i la prominència dels continguts en català en els serveis audiovisuals a demanda (CA-EN)

  La llengua vehicula les expressions culturals d’una comunitat determinada. Des de fa dècades, la tecnologia cultural amb més impacte social ha estat l’audiovisual, amb la televisió al capdavant. Mal que bé, Catalunya ha sabut desplegar unes polítiques i uns instruments, precaris però efectivament desplegats, per vehicular les pròpies expressions audiovisuals en català. Però des de la irrupció d’Internet, els continguts audiovisuals a demanda, accessibles des de qualsevol dispositiu connectat, esdevenen més i més importants. Aquesta mutació dona un avantatge formidable a la projecció de continguts nord-americans i, consegüentment, comporta una pèrdua de pes important no sols per a la llengua catalana, sinó també per a les cultures europees no anglosaxones i les seves indústries de contin...

 • Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Primer semestre de 2018

  La crònica analitza les principals disposicions normatives relacionades amb usos lingüístics publicades al Butlletí Oficial de l’Estat durant el primer semestre de 2018

Documentos destacados