• Introducció al Dret local de Catalunya

Editorial:
Cedecs
Fecha publicación:
2005-06-09
Autores:

ISBN:
8495665220

Descripción:

Judith Gifreu i Font (Coordinadora)
CEDECS Editorial, 2002
ISBN: 84-95665-22-0