• Dret civil. Aspectes basics

Editorial:
UOC
Fecha publicación:
2006-08-17
Autores:

ISBN:
8484295109

Descripción:

Carlos J. Maluquer de Motes i Bernet - Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Creador d'un grup d'investigadors i estudiosos del dret, ha realitzat estudis sobre fundacions, el règim de la família i els menors, el dret de propietat i l'usdefruit i la protecció dels consumidors, essent importants els seus treballs sobre la codificació civil i el dret civil català
M. Dolors Gramunt Fombuena - Professora titular de Dret Civil de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Especialista en temes de negoci jurídic, dret d'obligacions, usdefruit i dret de successions.
M. Rosa Llácer Matacás - Professora titular de Dret Civil de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Especialista en temes de negoci jurídic, dret de contractes i servituds.Editorial UOC, 2002
ISBN: 84-8429-510-9