• La delació voluntària de la tutela en el dret català

Editorial:
J.M. Bosch Editor
Fecha publicación:
2005-12-22
Autores:
ISBN:
8476985959

Descripción:

Assumpta Crosas Armengol
J.M. Bosch Editor, 2000
ISBN: 84-7698-595-9

Introducció

Capítol primer. La delació voluntària de la tutela

Capítol segon. El consell de tutela

Capítol tercer. La pervivència de la figura del protutor