• Un codi per al Dret civil de Catalunya: idealisme o pragmatisme? Estudis en commemoració del 50è aniversari de la Compilació

Editorial:
J.M. Bosch Editor
Fecha publicación:
2011-10-28
Autores:
ISBN:
8476989601

Descripción:

El 21 de juliol de 2010 la Compilació del Dret civil especial de Catalunya va complir 50 anys. I els va complir aprimada i agonitzant, ja que molts dels seus 344 articles ja han estat derogats. Però lluny de ser això motiu de lamentació, desperta si més no un insondable interès, atès que la causa de la seva agonia no és una altra que la Codificació del Dret civil de Catalunya. Morirà la Compilació, en un sacrifici excels a favor del creixement de Dret civil català. Per tant, l'aniversari serveix també per celebrar el nostre propi procés codificador. Però celebrar una efemèride no és incompatible amb el judici crític que qualifica al jurista. Què ha passat i què està passant en aquest creixement normatiu? Quins avantatges i virtuts presenta la codificació del Dret civil? Està exempta de riscos i desencerts? Tot això ens ha preocupat als professors de la Facultat de Dret d'ESADE (URL), i no solament de Dret civil. Preocupació que hem traslladat en el 2010 a seminaris i debats, fruit dels quals són els diferents treballs que conté el present llibre. Diferents òptiques, diferents matèries, diferent metodologia i diferents conclusions, expressives del pluralisme i de la independència que caracteritza el nostre claustre.